Udtryk og lokalisation af receptoren for urokinase plasminogen aktivator, uPAR, ved kræft i mave-tarmkanalen, brug af uPAR ved diagnose og prognose

​​

Hvert år dør næsten 1.000 personer af tarm- og mavekræft alene i Danmark. Gennem de sidste år har antallet af nye tilfælde af tarmkræft været voldsomt stigende, og det er i dag den mest almindelige form for kræft i den vestlige verden. Årligt diagnosticeres der omkring 1 million nye tilfælde i verden.

I dag tilbydes patienter med tarmkræft i stadie II som regel ikke supplerende behandling efter operativ fjernelse af tumor, selv om 25% af patienterne dør inden for 5 år. Forskergruppen ønsker med dette projekt at skabe et vidensgrundlag, der gør det muligt at identificere patienter, der kunne have gavn af medicinsk behandling og derved mindske antallet af tilbagefald og forbedre overlevelsesraterne. Desuden kan den viden modvirke en overbehandling af de patienter, der allerede er kurerede efter fjernelse af fjernelsen af tumor.

Hvis bindevævet omkring en kræftsvulst nedbrydes, spreder kræften sig til andre celler. Et af de enzymer, der aktivt nedbryder væv, hedder urokinase plasminogen aktivatoren (uPA), det enzym er sammen med sin receptor uPAR til stede i kræftsvulster.

Forskergruppen bag dette projekt vil sammenligne forekomsten af uPAR på tumor vævssnit fra et stort antal patienter med forskellige stadier af både tarm- og mavekræft. Det skal øge vores viden om disse kræftformer samt afdække om
mængden og lokalisationen af uPAR i tumorvæv kan give information til brug ved klinisk behandling af tarm- og mavekræftpatienter.

Yderligere oplysninger​​

Projektet bygger på mere end 20 års forskning på Finsenlaboratoriet i de enzymer, der spiller en rolle i vævsnedbrydning ved kræft. Finsenlaboratoriets forskere var de første til at fremstille antistoffer mod uPAR og også de første til at påvise uPARs tilstedeværelse i tumorer fra patienter med brystog tarmkræft.

Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet, Københavns Biocenter
Samlet budget: 3.532.200
Bevilget beløb: 815.000
Redaktør