Bedre behandling af Parkinsons sygdom

​6.000 danskere er diagnosticeret med Parkinsons sygdom, og selvom man i dag er i stand til at behandle sygdommens symptomer, så har denne behandling i mange tilfælde alvorlige bivirkninger. Dette projekt undersøger en ny metode til at undertrykke disse bivirkninger – og væsentligt øge livskvaliteten hos den enkelte patient.

Parkinsons sygdom er en kronisk og fremadskridende sygdom, som rammer patienternes bevægeapparat og i mange tilfælde også deres kognitive færdigheder. Neurobiologisk set mister patienterne til stadighed flere af de nerveceller i hjernen, som producerer dopamin. Derfor behandles Parkinsons sygdom med et stof, levodopa, som i hjernen omdannes til dopamin.

Imidlertid kan patienter, der behandles med levodopa, udvikle ufrivillige bevægelser, som en bivirkning til medicinen. Disse bevægeforstyrrelser antager i mange tilfælde et omfang, der er decideret invaliderende for patienten.

Elektrisk stimulering af hjernen
I projektet vil forskerne teste en ny behandling af disse bevægeforstyrrelser: Ved hjælp af gentagen magnetisk stimulering af to meget præcist definerede områder i hjernen, vil man undertrykke bivirkningen til den medicinske behandling af Parkinsons sygdom.

På verdensplan lever omkring 12 millioner mennesker med Parkinsons sygdom – heraf ca. 6.000 personer i Danmark. Dette studie åbner op for en ny behandling af en af de alvorligste bivirkninger til den mest effektive behandling af sygdommens symptomer. Dermed vil man kunne øge livskvaliteten for denne store patientgruppe betydeligt.

Fondsmodtager: Professor, forskningsleder Hartwig Siebner
Sted: Danish Researchcenter for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital
Projekt: Ny behandling af Levo-Dopa induceret dyskinesier med ikke-invasiv transkraniel hjernestimulation hos patienter med Parkinsons sygdom
Bevilliget beløb: kr. 500.000
Samlet budget: kr. 2.871.000
Kontaktperson: Hartwig Siebner, hartwig.roman.siebner@regionh.dk, tlf. 3862 6541

Redaktør