Bedre forståelse af epigenetikken bag type 1-diabetes

​Nyt forskningsprojekt fokuserer på, hvordan miljøfaktorer påvirker den måde, generne kommer til udtryk på: Måske kan ændringer i livsstil betyde, at en person, som ellers er disponeret for at udvikle type 1-sukkersygediabetes, aldrig får sygdommen.

Flere og flere personer – både i Danmark og resten af den vestlige verden – udvikler type 1-diabetes. Hovedparten af disse patienter kommer over tid desuden til at lide af svære følgesygdomme i øjne, nyrer og nervesystem – med en betydeligt øget risiko for en kortere levetid end baggrundsbefolkningen.

Forskerne kender kun lidt til sammenhængen mellem udviklingen af sygdommen og miljøpåvirkninger som for eksempel kost, motion og forbrug af alkohol og medicin. Man ved, at disse faktorer kan ændre en persons epigenetik – det vil sige den måde, generne bliver enten aktiveret eller inaktiveret i cellerne. Derfor har disse faktorer sandsynligvis også en effekt på, om en person, der er genetisk disponeret for at udvikle type 1-diabetes, faktisk ender med at udvikle sygdommen eller ej.

Et skridt på vejen mod forebyggelse
I projektet vil forskerne derfor sammenligne de epigenetiske mønstre og den genetiske sammensætning hos gravide til børn med og uden type 1-diabetes. Desuden vil disse mønstre blive sammenlignet hos børnene selv ved fødsel og sygdomsdebut.

Dermed vil projektet kunne danne basis for specifikke kost- og livsstilsanbefalinger til personer, man ved har forhøjet risiko for at udvikle type 1-diabetes. Det vil også gøre det muligt at udvikle nye medicinske behandlinger, som er målrettet den kemiske proces, der ligger bag de epigenetiske forandringer i cellerne. Dermed vil lægerne fremover blive bedre i stand til at forsinke sygdommens debut – måske endda helt forebygge den. Det vil have stor betydning for både den enkelte patient og for samfundet som helhed.

Fondsmodtager: Professor, overlæge Flemming Pociot
Sted: Pædiatrisk Afdeling, Herlev Hospital
Projekt: Er epigenetik en ætiologisk faktor ved type 1 diabetes?
Bevilliget beløb: kr. 500.000
Samlet budget: kr. 3.496.383
Kontaktperson: Flemming Pociot, flemming.pociot.01@regionh.dk, tlf. 3868 5339

Redaktør