Bedre forståelse for skizofreni

​Skizofreni er en kompleks sygdom, og de kendte behandlingsstrategier har ikke effekt på alle patienter. Nyt studium fokuserer på at øge forståelsen af de neurobiologiske mekanismer, der ligger bag sygdommen – og hvordan disse hænger sammen med behandlingens effektivitet.

Langt fra alle patienter, som lider af skizofreni, oplever positiv effekt af behandling med antipsykotiske præparater. Det hænger formentlig sammen med, at sygdommen kan have forskellige årsager, som er knyttet til forskellige systemer i hjernen – og at de antipsykotiske præparater alle er målrettet samme signalstofsystem.

I dette projekt vil forskere fra en række lægelige specialer i samarbejde undersøge sammenhængen mellem ændringer i to af hjernens signalstofsystemer og hjernens belønningssystem. Desuden undersøger de, hvordan disse ændringer hænger sammen med de kliniske symptomer og med behandlingseffekten hos patienter med debuterende skizofreni. Patienterne undersøges før og efter de første gang behandles med et antipsykotisk præparat. Hidtil har man kun lavet denne type undersøgelse på patienter, som allerede er i medicinsk behandling.

Vigtig for udvikling af nye og forbedrede behandlinger
En bedre forståelse af årsagerne til skizofreni, og hvordan behandlingen af sygdommen hænger sammen med disse, er afgørende for mulighederne for at forbedre og individualisere de eksisterende behandlingsmetoder samt at udvikle nye.

Skizofreni rammer omkring én procent af befolkningen. Ofte debuterer sygdommen tidligt i livet. Den har meget varierende forløb – hvilket stemmer overens med, at der formentlig er tale om biologisk set forskellige sygdomme. Ifølge WHO er skizofreni blandt de syv mest invaliderende sygdomme hos yngre mennesker, hvorfor sygdommen også medfører meget store samfundsomkostninger: Forskellige beregninger viser, at udgifterne, der er forbundet med skizofreni, er lige så høje som alle samfundets udgifter til kræft. Derfor har en øget viden om sygdommen også et meget stort samfundsmæssigt potentiale.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Birte Glenthøj
Sted: CNSR & CINS, Psykiatrisk Center Glostrup, Region Hovedstadens psykiatri
Projekt: Stratificering af skizofreni ud fra ændringer i dopamin, glutamat og belønningssystemet: Betydning for behandlingssrespons
Bevilliget beløb: kr. 784.000
Samlet budget: kr. 6.909.000
Kontaktperson: Birte Glenthøj, birte.glenthoej@regionh.dk, tlf. 3864 0827

Redaktør