Bedre sammenhæng i behandlingen af diabetespatienter

​Behovet for et sammenhængende forløb for patienter med type 2-diabetes er stort. Dette projekt undersøger effekten af et veltilrettelagt forløb for patienter med type 2-diabetes, hvor behandlingsansvaret deles mellem den praktiserende læge og hospitalet.

Mere end 300.000 personer har fået stillet diagnosen type 2-diabetes, og mange har sygdommen uden at vide det. Desuden stiger antallet af diabetespatienter fortsat: Globalt regner man med, at i 2035 vil der være 205 millioner flere mennesker med diabetes end i dag.

Selvom en patient er blevet diagnosticeret med diabetes, er der stadig et stort forebyggende potentiale for det enkelte individ med hensyn til livsstilsændringer og målrettet medicinsk behandling. Dermed kan man nemlig undgå mange udbredte komplikationer til sygdommen. Der er også et meget stort samfundsøkonomisk potentiale ved den mest optimale og tidligst mulige intervention.

Det bedste af to verdener
I dette projekt sammenligner forskerne et såkaldt shared care-(tværsektorielt) forløb, hvor patienterne behandles i tæt samarbejde mellem hospitalet og egen læge, med et forløb, der udelukkende foregår på hospitalets diabetesklinik. Med shared care opnår man fordelen ved at have hospitalets højt specialiserede diabetesteam i kombination med den praktiserende læges brede kendskab til patientens liv og pårørende. I projektet undersøges især nøgleparametre, som har betydning for udvikling af diabetes-komplikationer.

Mange pårørende udtrykker et ønske om at blive tættere involveret i behandling og forebyggelse, men de mangler ofte den fornødne viden om og støtte til dette. Derfor har projektet også fokus på inddragelse af familierne i patientforløbet. Projektets resultater kan komme til at spille en nøglerolle, når Region Hovedstaden skal planlægge sin fremtidige indsats med sammenhængende patientforløb for diabetespatienter og forhåbentligt for kroniske patienter generelt.

Fondsmodtager: Forskningsleder Hanne Konradsen
Sted: Forskningsenheden og Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital
Projekt: Type 2-diabetes på tværs af sektorer – et forskningsprogram
Bevilliget beløb: kr. 600.000
Samlet budget: kr. 3.962.354
Kontaktperson: Hanne Konradsen, hanne.konradsen@regionh.dk, tlf. 3867 3458
Redaktør