Individualiseret behandling af hepatitis C

​Sidste år så en ny behandling af smitsom leversygdom dagens lys. I dette projekt sigter forskerne mod at effektivisere og individualisere denne behandling, så den fremover kan tilbydes endnu flere patienter.

Alene i Danmark mener man, at omkring 20.000 personer er kronisk inficeret med hepatitis C-virus. Disse personer har en stærkt forøget risiko for at udvikle livstruende sygdomme som skrumpelever og leverkræft. I slutningen af 2014 indførtes de første såkaldt interferon-frie behandlinger, som gør det muligt at kurere patienterne for hepatitis C.

Imidlertid findes der et væld af varianter af virus, som betyder, at effektiviteten af behandlingen med de nye lægemidler rettet mod virus’ egne proteiner varierer, ligesom mange behandlede patienter på sigt risikerer at udvikle resistens. Desuden er behandlingen i øjeblikket så dyr, at den kun tilbydes til patienter med fremskreden sygdom.

Forebyggelse af resistens
I det aktuelle projekt undersøger forskerne derfor en række faktorer omkring den nye behandlingsform: Dels de enkeltstående nye lægemidlers effektivitet og resistensmønstre holdt op mod forskellige varianter af hepatitis C-virus, dels kombinationsbehandlinger med flere af de nye lægemidler. Desuden ser de på, hvordan den genetiske sammensætning af virus i den enkelte patient influerer på behandlingens effektivitet og risikoen for at udvikle resistens.

På denne måde sigter man mod at udvikle stadig mere individualiserede behandlinger af hepatitis C-smittede patienter. Det vil være med til at forebygge, at patienterne senere i livet udvikler alvorlige leversygdomme, som har meget store omkostninger – både for den enkelte patient og for samfundsøkonomien.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, forskningsdirektør Jens Bukh
Sted: Copenhagen Hepatitis C Program, Infektionsmedicinsk Afdeling og Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
Projekt: HEAT-HCV: Høj Effektiv Antiviral Terapi til Hepatitis C Virus kontrol
Bevilliget beløb: kr. 500.000
Samlet budget: kr. 6.430.000
Kontaktperson: Jens Bukh, jens.bukh.01@regionh.dk, tlf. 2341 8969

Redaktør