Komplekse mekanismer bag psykisk sygdom

Det er i dag uhyre vanskeligt at prognosticere psykisk sygdom – altså forudse om en person overtid udvikler en psykisk lidelse eller ej. Dette forskningsprojekt fokuserer på en specifik kemiskproces i kroppens celler, som forhåbentligt kan anvendes til tidligere og bedre prognosticeringsamt åbne for nye behandlingsmetoder.
De senere års forskning har påvist, at når et menneske udvikler alvorlig psykisk sygdom, skyldes det i mange tilfælde en kompleks kombination af både genetiske og miljømæssige faktorer. Det gør det yderst vanskeligt at opnå det fulde overblik over, hvorfor bestemte psykiske lidelser opstår.

DNA-methylering er en kemisk proces i vores krop, hvor der sker små forandringer af DNA’et, efterhånden som cellen, DNA’et optræder i, ældes. Nye forskningsprojekter har påvist, at netop methyleringsprocessen har stor indflydelse på, om en person udvikler psykisk sygdom eller ej. Derfor vil forskerne i projektet her undersøge methyleringsprocessen ved at undersøge blodprøver fra nyfødte.

Stor betydning for samfundet og den enkelte
Projektet har flere målsætninger: Forskerne vil forsøge at identificere biomarkører, som langt tidligere end i dag kan være med til at forudsige, om en person har forhøjet risiko for at udvikle psykisk sygdom senere i livet. Dermed kan man tidligere forberede en behandlingsplan og helt forebygge nogle af de negative konsekvenser, sygdommen i mange tilfælde medfører. Derudover vil projektet også give et bedre overblik over samspillet mellem arv og miljø, når det gælder psykisk sygdom – og det kan åbne op for, at der på længere sigt kan udvikles mere skræddersyede behandlinger, målrettet den enkelte patient. Behandlinger der gerne skulle medføre færre bivirkninger og have bedre effekt end i dag. 

For den enkelte patient vil en sådan bedre, tidligere og mere målrettet behandling medføre en forøget livskvalitet, hvor den psykiske lidelse ”fylder mindre” – og bivirkninger af behandlingen bliver færre. For samfundet vil det betyde en betragtelig samfundsøkonomisk besparelse, blandt andet som følge af færre indlæggelsesdage. Endelig vil den grundlæggende viden om methyleringsprocessen også kunne bruges i andre fremtidige projekter, som kan være målrettet behandlingen af både psykiske og somatiske sygdomme.

Fondsmodtager: Professor, forskningschef Thomas Werge
Sted: Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri
Projekt: Psykiske lidelsers epigenetik – identificering af nye biomarkører
Bevilliget beløb: kr. 900.000
Samlet budget: kr. 9.750.771
Kontaktperson: Thomas Werge,thomas.werge@regionh.dk, tlf. 3864 2280
Redaktør