Målrettet behandling af danskere med tyrkisk baggrund

​Mange patienter med tyrkisk baggrund lider af svære rygsmerter. Dette projekt er målrettet denne etniske gruppe i et forsøg på at hjælpe dem til bedre behandling og øget livskvalitet med færre smerter.
Ryglidelser er, som den tredje mest udbredte sygdom herhjemme, en reel folkesygdom. Blandt patienter med tyrkisk baggrund, som er den største indvandrergruppe i Danmark, ser man desuden markant flere ryglidelser end blandt etnisk danske patienter.

Derfor har forskerne bag dette projekt valgt at målrette deres projekt mod denne etniske gruppe. I projektet vil man udvikle og evaluere en interventionsmodel baseret på psykoedukation – som er undervisning i egen sygdom.

Cost-benefit analyse
I projektet vil forskerne i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed ved Københavns Universitet målrette et eksisterende koncept, kaldet ”Tillid til ryggen”, mod patienter med tyrkisk baggrund. Håbet er, at patienterne oplever mindre smerter og får en bedre livskvalitet med færre sygedage. Desuden vil projektet kunne bidrage til, at patienter med en anden etnisk baggrund end dansk får bedre adgang til sundhedsydelserne.

Der indgår også en socio-økonomisk analyse af interventionen i projektet, som på den måde også kan belyse de reelle udgifter knyttet til en implementering af indsatsen. Forventningen er, at man vil kunne forhindre, at patienterne falder ud af arbejdsmarkedet på grund af deres ryglidelser – og dermed spare betydelige samfundsmæssige udgifter.

Fondsmodtager: Lektor, forskningsleder Bente Appel Esbensen
Sted: Reumatologisk Klinik, Hoved-Orto-Centeret, Rigshospitalet, Glostrup
Projekt: Tru-E-Spine – Trust, Etnicity and Spine – intervention overfor rygsmerter hos patienter med tyrkisk etnisk baggrund
Bevilliget beløb: kr. 600.000
Samlet budget: kr. 1.555.000
Kontaktperson: Bente Appel Esbensen,
Redaktør