Målrettet biologisk behandling af svær astma

​Hver tiende astmapatient lider af svær astma, som medfører mange sygedage og indlæggelser på hospital. Nyt projekt satser på at udvikle målrettet og effektiv behandling til denne patientgruppe, så de i fremtiden kan behandles meget bedre – med højere livskvalitet for den enkelte og færre udgifter til følge for samfundet.

Astma er en af de hyppigste kroniske sygdomme blandt børn og unge, og omkring hver tiende astmapatient lider af svær astma med mange sygedage, akutte anfald og hospitalsindlæggelser til følge. Den uforudsigelige sygdom gør hverdagen til en vanskelig udfordring for mange.

Den gængse behandling af svær astma består af steroider, men den har mange potentielle bivirkninger – og omkring en tredjedel af patienterne med svær astma oplever, at behandlingen kun giver ringe kontrol over sygdommen. Der er med andre ord behov for nye og effektive behandlinger.

Bedre behandling med færre bivirkninger
Dette forskningsprojekt undersøger derfor, om et særligt signalstof i det menneskelige immunforsvar kan spille en central rolle for en ny, målrettet biologisk astmabehandling. Det har nemlig i tidligere studier vist sig, at hvis man blokerer for dette signalstof, kaldet TSLP, så har det en hæmmende effekt ved moderat astma.

Derfor undersøger man betydningen af TSLP – og effekten af anti-TSLP ved svær astma. Hvis metoden viser sig effektiv, kan det på sigt fuldkommen ændre den måde, vi behandler astma på: I stedet for at anvende steroider, der rammer immunforsvaret bredt, og derfor har mange uønskede bivirkninger, vil man i givet fald kunne målrette behandlingen, så den bliver mere effektiv og med færre bivirkninger.

Fondsmodtager: Klinisk forskningslektor, overlæge Celeste Porsbjerg
Sted: Lungemedicinsk Afdeling L, Bispebjerg Hospital
Projekt: Ny immunbehandling af svær astma
Bevilliget beløb: kr. 800.000
Samlet budget: kr. 3.485.840
Kontaktperson: Celeste Porsbjerg, celeste.porsbjerg@regionh.dk, tlf. 3531 3569
Redaktør