Nyt våben mod resistente bakterier

​Engelske forskere peger på, at på verdensplan vil flere mennesker dø af resistente bakterier end af kræft i 2050, hvis det nuværende store antibiotikaforbrug fortsætter uændret. På Rigshospitalet tester forskerne et nyt behandlingsprincip, som kan forebygge resistensudvikling.
Antallet af antibiotikaresistente bakterier er stærkt stigende både i samfundet generelt og i hospitalsvæsenet. På sigt kan udviklingen føre til, at vi kun vil have begrænsede muligheder for effektivt at behandle bakterieinfektioner, hvilket kan udvikle sig til et meget alvorligt samfundsproblem.

Eftersom nye antibiotika ikke kommer på markedet i overskuelig fremtid, er der brug for, at man udvikler nye metoder til at udnytte de eksisterende typer antibiotika til behandling af infektioner. Disse metoder skal være med til at mindske risikoen for, at der udvikles yderligere resistens.

Forebyggelse af resistensudvikling
I dette projekt vil forskerne afprøve en metode, som har vist sig meget effektiv i laboratorieforsøg på patienter med cystisk fibrose, som har kroniske bakterieinfektioner i luftvejene. Det nye behandlingsprincip er et såkaldt rotationsprincip, hvor man benytter sig af, at bakterier, der bliver resistente over for én type antibiotika, ofte udvikler en øget følsomhed mod andre typer antibiotika.

Derfor kan man anvende det første præparat, indtil bakterierne bliver resistente, hvorefter man skifter til næste præparat. Når der opstår resistens mod dette, kan man begynde forfra – og på den måde undgå, at en permanent resistens bevares i den givne bakteriepopulation. Hvis metoden viser sig at være succesrig, vil lægerne dermed have et vigtigt nyt værktøj til at bekæmpe resistente bakterier i kroniske infektioner.

Fondsmodtager: Overlæge, dr. med. Helle Krogh Johansen
Sted: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet
Projekt: Kan rotationsbehandling med antibiotika forhindre resistensudvikling?
Bevilliget beløb: kr. 500.000
Samlet budget: kr. 1.584.000
Kontaktperson: Helle Krog Johansen,

Redaktør