Optimal behandling af sportsskader

​Både motionister og elitesportsmænd løber ofte ind i overbelastninger af sener, som kan true de fortsatte muligheder for at udøve idræt. Dette projekt vil udarbejde præcise retningslinjer for den bedst mulige behandling.

Både blandt motionister og eliteidrætsudøvere udgør overbelastningsskader i sener en hyppig, smertefuld og langvarig lidelse. Mange oplever vedvarende tilbagefald og ender med kroniske smerter, som fører til, at de må indstille sportskarrieren.

Kroniske overbelastningsskader i sener kræver ofte en langstrakt rehabilitering på mellem to måneder og et år. Men på trods af dette vender mange ikke tilbage til fuld idrætsaktivitet efter deres restitution. Selvom skaden er særdeles velkendt på alle niveauer eksisterer der i dag kun forholdsvis ringe viden om skadesmekanismerne og den optimale behandling af overbelastning af senerne.

Målrettet behandling
I et nyligt studie af forskerne bag dette projekt er det blevet påvist, at tung og langsom styrketræning har en gavnlig effekt på overbelastning af senerne. Det er dog fortsat uvist, hvordan styrketræningen skal doseres for at opnå de bedste resultater.

Derfor sætter forskerne ind med denne undersøgelse af, hvordan styrketræningen bedst muligt målrettes og spiller sammen med restitutionsperioden for at få den bedste helbredende effekt. Dette skal blandt andet resultere i helt nye guidelines til brug ved meget udbredte idrætsskader som eksempelvis overbelastning af akillessenen og ved tennisalbue.

Fondsmodtager: Professor, fysioterapeut, dr. med. Stig Peter Magnusson
Sted: Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital
Projekt: Har belastningsgrad og restitutionstid indflydelse på klinisk effekt, sene morfologi og biokemi ved patellar tendinopati?
Bevilliget beløb: kr. 600.000
Samlet budget: kr. 1.170.300
Kontaktperson: Stig Peter Magnusson,

Redaktør