Sammenhæng mellem kejsersnit og ADHD

​Flere og flere børn kommer til verden ved hjælp af planlagt kejsersnit. Og flere og flere børn udvikler psykisk sygdom som eksempelvis ADHD (ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Muligvis er der en sammenhæng mellem disse faktorer – et nyt studie undersøger dette systematisk med afsæt i de danske registre.


I den vestlige verden forløses stadig flere børn ved hjælp af planlagte kejsersnit. Således også i Danmark: Andelen af kejsersnit er steget fra 7 procent i 1973 til det tredobbelte i 2010 – og de planlagte kejsersnit udgør i dag mere end halvdelen af alle kejsersnit i Danmark. Imidlertid har man ikke et detaljeret kendskab til de langsigtede konsekvenser for børnene, som er født ved planlagt kejsersnit.

I samme periode er forekomsten af en række psykiske sygdomme som autisme og ADHD steget. Man ved ikke, om der er en direkte sammenhæng mellem disse faktorer, men tidligere studier peger på, at børn født ved kejsersnit kan have en øget risiko for at udvikle eksempelvis autisme, ADHD og bipolar affektiv lidelse. Dette kan bl.a. skyldes, at tarmfloraen hos barnet påvirkes under en vaginal fødsel – og at tarmfloraen er i stand til at påvirke visse kemiske processer i hjernen.

Bedre rådgivning
I dette studie vil forskerne derfor bruge registerdata til at undersøge, om børn født ved planlagt kejsersnit i perioden 1973 til 2013 oftere udvikler psykisk sygdom senere i livet end de børn, som er født vaginalt i samme periode. Desuden ser man på om dette påvirkes af, om kejsersnittet bliver foretaget inden vandafgang eller hvis barnet er blevet behandlet med antibiotika i de første tre leveår.

Dette studie vil give uhyre vigtig viden, når det kommer til rådgivning af fødende kvinder, som overvejer et planlagt kejsersnit. Potentielt vil man også identificere en risikofaktor for psykisk sygdom, som vil gøre lægerne i stand til at sætte ind med opsporing og evt. tidlig behandling. Endelig vil man – hvis der findes en sammenhæng mellem planlagt kejsersnit og udvikling af psykisk sygdom – potentielt blive i stand til at forebygge ved hjælp af den rette rådgivning til den fødende.

Fondsmodtager: Klinisk forskningslektor Ellen Christine Leth Løkkegaard
Sted: Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital
Projekt: Forløsning ved kejsersnit – mulig betydning for børnenes risiko for psykiatriske og neuropsykiatriske lidelser
Bevilliget beløb: kr. 589.520
Samlet budget: kr. 1.489.520
Kontaktperson: Ellen Christine Leth Løkkegaard,

Redaktør