Skrumpelever og hjertesvigt

​Skrumpelever er en meget alvorlig sygdom med ringe chance for overlevelse. Sygdommen påvirker mange andre organer end leveren – herunder også hjertet. Dette projekt undersøger sammenhængen mellem skrumpelever og hjertesvigt i håb om på sigt at skabe nye strategier for forebyggelse og behandling.
Hvert år får mere end 1.500 danskere konstateret skrumpelever, og sygdommen er en af de hyppigste dødsårsager blandt danskere i alderen 25-65 år. Prognosen for skrumpeleverpatienter er dårlig – ringere end ved de fleste kræftsygdomme. Sygdommen påvirker en række andre organsystemer, blandt andet kredsløbet, hjernen og nyrerne, og det er medvirkende til den dårlige overlevelse.

Patienter med skrumpelever kan ligeledes udvikle hjertesvigt, hvilket særligt medfører en ringere overlevelse i akutte situationer som for eksempel under operation og ved infektioner. Men det er fortsat ikke fuldt belyst, hvordan leversygdommen påvirker hjertet.

Forebyggelse og bedre behandling
I dette 2-årige forløbsstudie vil forskerne derfor anvende en række avancerede undersøgelser som eksempelvis CT-skanninger, ekkokardiografi og MR-skanninger af hjertet til at undersøge hjertefunktionen hos 50 patienter med skrumpelever. På den måde skaffer forskerne sig øget viden om udvikling af hjertesvigt hos patientgruppen.

Det vil gøre det muligt at udvikle en mere målrettet forebyggelsesstrategi for disse patienter. Samtidig kan resultatet også være et skridt på vejen til en mere specialiseret behandling af kredsløbssvigt for leverpatienter. Det vil kunne øge livslængden for den enkelte patient, og ligeledes gavne samfundsøkonomien, fordi der blandt andet vil være brug for færre indlæggelsesdage.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr.med. Søren Møller
Sted: Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital
Projekt: Udvikling af hjertesvigt hos patienter med levercirrose – et 2 årigt forløbsstudie
Bevilliget beløb: kr. 500.000
Samlet budget: kr. 2.906.407
Kontaktperson: Søren Møller, soeren.moeller@regionh.dk, tlf. 3862 3568

Redaktør