Træning før operation for slidgigt

​Nyt projekt fra Hvidovre Hospital vil sætte ind med systematisk træning af patienter, før de opereres for slidgigt. Træningen vil forhåbentlig kunne udskyde behovet for operation og mindske rekonvalescensperioden.

Mere end 800.000 danskere lider af slidgigt, som i de sværeste tilfælde ender i operation: Hvert år får omkring 16.000 personer indopereret enten en kunstig hofte eller et kunstigt knæ.

Gennem de sidste ti år er vi i Danmark kommet meget langt med at optimere patientforløbet for disse patienttyper. Både hvad angår procedurerne omkring selve de kirurgiske indgreb og i form af tilbud om evidensbaserede træningsforløb forud for operation.

Tværsektorielt samarbejde
I dette projekt vil man udvikle en model, der sikrer en tæt koordinering mellem det opererende hospital og patientens hjemkommune. Forud for operation bliver patienten set på hospitalet og henvist til træningsinstruktion i egen kommune og efterfølgende træning i eget hjem. Denne træning gennemføres uden opsyn, men med en intelligent træningselastik, som kan måle, om patienterne rent faktisk træner som instrueret. Den præoperative, evidensbaserede træningsindsats kan være med til at udsætte behovet for operation og medvirker desuden til, at patienterne hurtigere kommer sig igen efter indgrebet.

Den endelige samarbejdsmodel skal udvikles i tæt koordination mellem parterne, så den efterfølgende bliver enkel at implementere i praksis. Et sådan optimeret patientforløb på tværs af sektorerne vil have stor positiv effekt for den enkelte patient – og potentielt også spare store summer på sundhedsbudgetterne i form af hurtigere og mere effektive forløb med færre indlæggelses- og sygedage.

Fondsmodtager: Lektor, seniorforsker Thomas Quaade Bandholm
Sted: Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
Projekt: Koordineret konservativ og kirurgisk behandling af patienter med artrose: En pragmatisk tilgang 
Bevilliget beløb: kr. 1.500.000
Samlet budget: kr. 2.807.421
Kontakt​person: Thomas Quaade Bandholm, 
Redaktør