Træning for livet til patienter med mave-tarm kræft

​Man regner med, at antallet af kræftpatienter vil stige med 50 procent i løbet af de kommende 10 år. Motion kan være med til at spille en nøglerolle – både i forebyggelse, behandling og rehabilitering.
Det er velkendt at fysisk træning kan være med til at forebygge kræft. Men fysisk træning kan også være et centralt led i behandlingen af patienter med kræft. Det er imidlertid ikke klart hvilken type træning, der gavner den enkelte patient bedst, og hvordan man skal organisere den fysiske træning, så der er størst mulig effekt for alle.

I dette projekt vil forskerne derfor udvikle og skræddersy træning som led i behandlingen til patienter med mave- eller tarmkræft. Denne gruppe patienter gennemgår et krævende behandlingsforløb med kirurgi kombineret med kemo- og/eller stråleterapi. Desuden har de ikke tidligere haft et træningstilbud, der er målrettet netop deres særlige sundhedsudfordringer.

Fire træningsprogrammer
Træningsprogrammet er tilrettelagt, så det passer ind i det øvrige behandlingsforløb. Det kombinerer overvåget fysisk træning med hjemmetræning, som bliver støttet af teknologiske løsninger som for eksempel en smartphone-app.

I alt omfatter projektet fire forskellige træningsprogrammer, og ud over at måle på motionens indflydelse på selve kræftsygdommen, vil forskerne også kortlægge de barrierer patienten kan opleve i forbindelse med motionsprogrammerne. En stor udfordring er nemlig at sikre, at træningen kan fortsætte og foregå hele livet. Forskningsprojektet er således med til at sætte fokus på, at fysisk træning som behandling af patienter med mave- eller tarmkræft repræsenterer et stort og uudnyttet klinisk potentiale af stor betydning for såvel den enkelte patient som for samfundet.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Bente Klarlund Pedersen
Sted: Center for Inflammation og Metabolisme og Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Projekt: FYSIK – FYsisk træning for Styrkelse af gastro-Intestinale kræftpatienter
Bevilliget beløb: kr. 726.480
Samlet budget: kr. 9.576.476
Kontaktperson: Jesper Frank Christensen,

Redaktør