Håndbog om forskningskontrakter

​Region Hovedstadens Håndbog om Forskningskontrakter indeholder retningslinjer for kontrakter på forskningsområdet.

Bemærk: Procedurerne for gennemgang og godkendelse af visse former for forskningskontrakter ændres pr. 1. januar 2018.

Ny procedure for godkendelse og underskrift:
Følgende kontrakttyper skal pr. 1. januar 2018 som udgangspunkt hverken gennemgås og godkendes af Center for Regional Udvikling eller underskrives af direktionen for det pågældende hospital eller psykiatriske center:

  • Amendments/Tillægsaftaler
  • Materiel Transfer Agreements (gælder kun de tilfælde, hvor den pågældende afdeling benytter den af Center for Regional Udvikling udarbejdede standard-kontrakt)

De enkelte afdelinger vil således fra 1. januar 2018 have ansvaret for gennemgang af de ovenfornævnte kontrakttyper. Endvidere vil afdelingsledelsen for den pågældende hospitalsafdeling samt centerledelsen for det pågældende psykiatriske center, være underskriftberettigede.

Ny procedure for underskrift:
For følgende kontrakttyper vil der pr. 1. januar 2018 som udgangspunkt ikke være krav om underskrift fra hospitalsdirektionen. Center for Regional Udvikling skal fortsat gennemgå og godkende kontrakterne inden underskrift:

  • Konsulentaftaler
  • Hemmeligholdelsesaftaler
  • Donationsaftaler, som ikke indeholder forpligtelser

Afdelingsledelsen for de enkelte hospitalsafdelinger samt centerledelsen for de enkel-te psykiatriske centre vil således fra 1. januar 2018 være underskriftberettigede for så vidt angår de ovenfor nævnte kontrakter."

Retningslinjer for kontrakt med eksterne parter

Håndbogen er både til dig som forsker, forskningssekretær eller -assistent.

Håndbogen beskriver bl.a. de retningslinjer, som ledelser og medarbejdere i regionen bør følge, når der ind​gå​s forskningsbaseret samarbejde om udvikling eller afprøvning med en privat virksomhed, et universitet eller et hospital uden for Region Hovedstaden.

Bemærk, at procedurerne for gennemgang og underskrivning af kontrakter er ændrede pr. 1. januar 2018 (se herom ovenfor).

Kontrakt med en ekstern part skal godkendes 

Forskningsrelaterede kontrakter, der indgås med en ekstern part, skal godkendes af Jura & Kontrakter i Center for Regional Udvikling. Bemærk, at dette ikke gælder Amendments/Tillægsaftaler samt Material Transfer Agreements (gælder kun de tilfælde, hvor den pågældende afdeling benytter den af Center for Regional Udvikling udarbejdede standard-kontrakt). Alle andre kontrakttyper skal fortsat gennemgås og godkendes af Jura & Kontrakter.

Hent hån​dbogen

Redaktør