​​​

Juridisk bistand til kontrakter

Som ansat i Region Hovedstaden kan du få hjælp til at udarbejde og forhandle forskningskontrakter med eksterne samarbejdspartnere. 

Du skal også være OBS på, at kontraktudkastet skal gennemgås af Enheden for Forskning og Innovation inden, det kan underskrives. Kontraktudkastet sendes til: ​stb-kontrakter@regionh.dk​​​