”Du er genial” – Idékonkurrence for medarbejdere i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden holder igen i 2018 idékonkurrencen ”Du er genial”. Her kan medarbejdere fra Region Hovedstaden stille op med en god idé til en forbedring eller nyt produkt, som vil være til gavn for patienter og borgere.

Vent...

Eksempel på en idé

Et godt eksempel på en genial medarbejderidé fra en tidligere Idékonkurrence på Rigshospitalet, er "Hjemmekemo" der er inspireret af et engelsk hospitals måde at behandle kræftramte patienter på. Ved brug af en programmerbar og bærbar pumpe har "Hjemmekemo" skabt nye arbejdsmåder for læger og sygeplejersker, og et innovativ redesign af det traditionelle patientflow.

"Hjemmekemo" gør det muligt for patienter med akut leukæmi at få 20 dage af deres behandling hjemme og dermed kun være indlagt i 10 dage, i modsætning til førhen hvor patienter var indlagt samtlige 30 dage. "Hjemmekemo" er på kort tid blevet udbredt i hele landet, og vil i et nyt udviklingsprojekt blive målrettet flere og større patientgrupper.

Kun fantasien sætter grænser

Region Hovedstaden – ja, hele Danmark er klar til nye geniale idéer.

Formålet med konkurrencen er at styrke innovationskulturen i Region Hovedstaden og udvikle konkrete innovative medarbejderidéer, som kan blive implementeret i praksis. Idéen kan eksempelvis indebære videreudvikling af et produkt eller en idé til en smartere arbejdsproces, som kan lette arbejdsgangen eller forbedre patient- og borgerforholdene.

Idéen behøver ikke være fuldt udviklet, det vil ske i konkurrencens konkretiseringsforløb.

Medarbejdere i Region Hovedstaden kan indsende deres ideer fra den 6. marts til og med den 10. april 2018.www.regionh.dk/idekonkurrence

Sådan foregår konkurrenceforløbet

Alle medarbejderidéer vurderes i første omgang af et lokalt innovationspanel. Det lokale panel, på din matrikel, indstiller op til 3 idéer til at gå videre i konkurrencen. Op til i alt 30 idéer fra alle hospitaler/virksomheder, kommer ind i et konkretiseringsforløb, som bl.a. omfatter 3 workshops hos DTU Business. Her får idéejerne redskaber og kompetencer til at videreudvikle idéen.

I slutningen af august bliver de 3 vindere af Idékonkurrencen 2018 udpeget af et særligt nedsat dommerpanel. Præmien til de 3 vindere er tid og penge til at videreudvikle idéen yderligere, i tæt dialog med din nærmeste ledelse. Det kan omfatte frikøb fra daglige opgaver, prototype-udvikling, supervision og meget mere.

Læs mere om idekonkurrencen "Du er genial"

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor