12 FSS-bevillinger til Region Hovedstaden, de tre til Institut for Idrætsmedicin

Resultatet af septemberuddelingen 2012 fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (FSS) er netop offentliggjort.
FSS modtog ved ansøgningsfristen den 8. marts tidligere i år 395 ansøgninger til Forskningsprojekter og 33 ansøgninger til Større forskningsprojekter med et samlet ansøgt beløb på ca. 742 mio. kr. På uddelingsmødet midt i september besluttede rådet at belønne 65 ansøgninger med bevilling - heraf de 12 fra Region Hovedstaden.

1/4 af Region H.-bevillingerne til Institut for Idrætsmedicin

Region Hovedstadens bevillinger fordeler sig på 18,5 mio. kr. og seks hospitaler, nemlig Rigshospitalet, Glostrup, Herlev, Gentofte, Bispebjerg og Hvidovre, og særlig bemærkelsesværdigt er det, at Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital står for de tre.

”Vi koordinerer vores ansøgninger”

Institutleder og professor på Institut for Idrætsmedicin, Michael Kjær, fortæller, at der forud for en ansøgningsrunde bliver gjort et grundigt koordineringsarbejde, hvor det vurderes, hvilke og hvor mange ansøgninger instituttet skal sende af sted. ”Det er vigtigt, at ansøgningerne lever op til opslagets krav, hver især repræsenterer et specifikt område og kun indsendes af personer, der CV-mæssigt har en rimelig chance for at få bevilling”, siger Michael Kjær.

"Selvfølgelig er der mange andre faktorer, der har indflydelse på en positiv bedømmelse, fx ansøgningens kvalitet og projektets samfundsrelevans, og sene- og muskelskader er jo et udbredt problem, som berører mange", udtaler postdoc Mette Hansen, der er en af de tre bevillingsmodtagere fra Institut for Idrætsmedicin.

Med en overordnet succesrate på 15% i denne ansøgningsrunde er det utrolig flot, at Institut for Idrætsmedicin kan præsentere en succesrate på 100%, men som Michael Kjær, understreger, ”så får vi også ofte afslag, men denne gang var vi heldige, at alle tre ansøgninger gik igennem.”

Start i god tid med ansøgningen

Det kan let blive en forhastet procedure at skrive fondsansøgninger og for at undgå det, har Institut for Idrætsmedicin påbegyndt de aktuelle ansøgninger fire måneder før ansøgningsfristen. ”Vi har holdt flere fælles møder om de aktuelle projekter og gennemlæst ansøgningerne for hinanden, det er en stor hjælp”, slutter Michael Kjær. ​​

Om Institut for Idrætsmedicin

Institut for Idrætsmedicin er en forskningsenhed med fokus på problemer i bevægeapparatet i forbindelse med fysisk aktivitet.

Forskningen på Institut for Idrætsmedicin retter sig mod forståelsen af et sygdomsforløb og tilegnelse af viden om, hvordan sener og muskler reagerer på fysisk aktivitet - hvad enten man er ung, ældre, syg eller rask. Det giver mulighed for at forebygge og forbedre behandlingsmulighederne vedr. overbelastning og akutte skader. Ud over anvendt forskning udføres også forskning af grundforskningsmæssig karakter.

Afdelingen modtog Global Excellence prisen i 2011.


Redaktør