Den nye forskningsevaluering er klar

Evalueringen viser et samlet overblik over regionens forskningsaktivitet.
Årets forskningsevaluering er baseret på resultater fra 2011. Evalueringen er den fjerde i rækken, og den viser, at regionens forskningsaktivitet fortsat er i fremgang!

Evalueringen er baseret på point omregnet fra data om: 

  • Videnskabelige publikationer (målt ved Journal Impact Factor) 
  • Produktion af akademiske grader og udstedte patenter 
  • Indtægter fra eksterne fonds- og forskningsbevillinger samt fra forskningskontrakter med erhvervslivet

En samlet status

Årets evaluering giver et overblik over regionens samlede forskningsaktivitet og kvalitet ved hjælp af en fælles indikator. Den viser dermed også de mest produktive og kvalificerede forskningsmiljøer og -områder.

I årets forskningsevaluering begynder man at se klare tendenser i udviklingen for regionens sundhedsforskning. I forhold til den første evaluering fra 2008 dokumenteres en tydelig fremgang af forskningsindsatsen trods store organisatoriske ændringer og økonomiske udfordringer.

Samlede point for 2008-2011
Samlet oversigt baseret på 2011-data for Region Hovedstaden

UCSF: Universitetshospitalerne Center for Sygepleje og omsorgsforskning
FCFS: Forskningscenter for forebyggelse og Sundhed
CEKU: Center for Klinisk Uddannelse
KUH’s GCP-enhed: Københavns Universitetshospitals enhed for Good Clinical Practice

Regionen havde sidste år 40 afdelinger med over 200 point, hvilket betragtes som et højt forskningsniveau, og i 2008 var tallet 29. Samtidig var der i 2011 14 afdelinger på et niveau over 400 point mod 8 afdelinger i 2008.

Ca. 3.000 videnskabelige artikler

Samlet blev der i 2011 publiceret omkring 3.000 viden¬skabelige artikler. Evalueringen tydeliggør, at der er meget stærke forskningsmiljøer på de fleste af regionens hospitaler og i psykiatrien.

Hvorfor forskningsevaluering?

Den fælles regionale forskningsevaluering skal bidrage til at:
  • Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder
  • Skabe overblik og gennemsigtighed i forhold til regionens forskningsområder
  • Sammenligne forskningsområder på tværs af regionens virksomheder
  • Synliggøre og profilere regionens forskning
  • Understøtte strategisk udvalgte forskningsområder og styrke udvikling af flere excellente og spirende forskningsmiljøer
Redaktør