Færre midler fra Det Strategiske Forskningsråd

Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund uddeler i 2012 ca. 52 mio. kr. Beløbet svarer til ca.1/3 af sidste års beløb, og det betyder hård konkurrence. VIF kan hjælpe med at sikre, at projektet opfylder de gældende krav og retningslinjer.
Puljen hos Det Strategiske Forskningsråd - Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund er i år på ca. 52 mio. kr. Til en sammenligning uddelte samme programkomite sidste år 145 mio. kr. og i 2010 204 mio. kr.

I 2011 modtog programkomiteen næsten 100 ansøgninger men kun ni opnåede bevilling, hvilket svarer til en afvisningsprocent på ca. 91 %. Som følge af færre midler forventes en endnu højere afvisningsprocent i 2012.

Opfylder dit projekt kravene for at søge Det Strategiske Forskningsråd?

De 52 mio. kr. er afsat til at støtte klinisk forskning, og det er utrolig vigtigt, at projekterne opfylder Det Strategiske Forskningsråds principper og retningslinjer om strategisk kvalitet (forskningens relevans, effekt og højde) - det kan du læse mere om på Styrelse​n for Forskning og Innovations hjemmeside

Herudover skal formalia overholdes samtidig med, at projektet bør præsenteres på en måde så det og dets formål fremstår klart og tydeligt.

Hvis du er i tvivl, om dit projekt egner sig til at søge Det Strategiske Forskningsråd, så kon​takt Enhed for Forskning og Innovation for råd og vejledning.
Redaktør