Forskernes stemme i europæisk forskningspolitik

Copenhagen Research Forum II er netop afsluttet, og en rapport med anbefalinger om implementering af EU’s kommende rammeprogram, Horizon 2020, ligger klar.
En udvalgt skare af de europæiske topforskere, der deltog i Copenhagen Research Forum (CRF) i januar 2012, har endnu engang været samlet i København med henblik på at levere en lang række klare anbefalinger fra forskningsverdenen til EU-systemet om Horizon 2020, det kommende rammeprogram for forskning og innovation.

Resultatet er en ny rapport, som netop er udkommet under titlen ”Copenhagen Research Forum II – Recommendations for the optimal implementation of Horizon 2020”.

Dialog mellem forskere og beslutningstagere i EU

Formålet med Copenhagen Research Forum II (CRFII) er, ligesom forgængeren, at give Europas forskere en stemme i europæisk forskningspolitik. De er talerør i den gensidige dialog mellem forskere og beslutningstagerne i EU med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for arbejdet med Horizon 2020.

CRFII er også denne gang finansieret af DTU, Københavns Universitet og Region Hovedstaden gennem det fælles EU-forskningskontor, creoDK.

På opfordring af Europa-Kommissionen

Klinikchef, professor, dr.med., Liselotte Højgaard har endnu engang varetaget den ledende rolle i CRFII, og 12 topforskere med forskellig videnskabelig baggrund fra både ind- og udland har bistået hende.

Over de sidste tre måneder har deltagerne i CRFII på direkte opfordring fra Europa-Kommissionen forholdt sig konkret til implementeringen af Horizon 2020 og diskuteret hvilke virkemidler, EU bør tage i brug for bedst muligt at understøtte forskning og innovation, som kan løse samfundets store problemer.

Fire elementer har været gennemgående for CRF-deltagernes diskussion: 
  • Excellence 
  • Tværdisciplinaritet (cross-disciplinarity) 
  • Simpelhed (simplicity) 
  • Virkning (impact)

I den nye CRF II rapport kan du læse forskernes konkrete bud på, hvordan EU kan facilitere et solidt grundlag for ovenstående fire elementer.
Redaktør