Global Excellence åben for ansøgninger

Prisen er på 1,5 mio. kroner og gives for forskning, udvikling og brug af ny viden inden for sundhed. Både universiteter og hospitaler kan søge.
Læs hele opslaget for Global Excellence 2012. Du kan også downloade ansøgningsskema og vejledningAnerkendelse til de bedste miljøer

De bedste faglige miljøer inden for forskning, udvikling og brug af ny viden på sundhedsområdet skal anerkendes. Både universiteter og hospitaler kan søge Global Excellence-prisen.

Ansøgning fra både universiteter og hospitaler 

Kravet for at komme i betragtning er, at ansøger er en fagligt og organisatorisk afgrænset enhed bosat på et universitet eller hospital/psykiatrisk center i hovedstadsregionen.

Ny viden skal tages i brug

Samtidig skal ansøgerne kunne vise, at deres forskning foregår på højeste nationale og internationale niveau, samt at den nye viden fra forskningen tages i brug og bidrager til udvikling i patientbehandlingen.

Send ansøgningen inden 2. april

Ansøgninger skal sendes elektronisk til Global Excellence sekretariatet i Region Hovedstaden på e-mail: globalexcellence@regionh.dk. Ansøgningsfristen er mandag den 2. april kl. 12.00.

Hospitaler og universiteter samarbejder

Global Excellence i sundhed er etableret i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Målet med prisen er at anerkende og fremme kompetente faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på regionens hospitaler og universiteter.

Redaktør