Hvornår er der tale om en opfindelse?

Hver gang en opfindelse glemmes eller overses, medfører det et tab af viden, der måske kunne være kommet mange mennesker til gode.
Det kan være svært at vide, hvornår noget kan betegnes som en opfindelse. Der er dog en række kriterier, der skal være opfyldt.

De fleste opfindelser udgør mindre forbedringer af allerede kendte teknikker. Desværre bliver mange opfindelser ikke patenteret, da opfinderen tænker: ”Det er nok ikke noget særligt”, eller ”den idé er der sikkert allerede andre, der har fået”.

Opfindelser er for alle

En opfinder er typisk en forsker, læge eller en sygeplejerske, portør eller andre, der i forbindelse med deres arbejde får en god idé.

Har jeg gjort en opfindelse?

For at der er tale om en opfindelse, skal den være patenterbar. Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) undersøger sammen med en patentagent, om opfindelsen kan patenteres. For at opnå patent, skal en opfindelse: 
 • Have nyhedsværdi

  : Dvs., at den ikke må være offentliggjort i tidsskrifter, afhandlinger, på internettet, til konferencer, seminarer eller under møder før, der er indleveret patentansøgning. 
 • Have opfindelseshøjde

  : Dvs., at den skal være udtryk for nytænkning i metodisk eller teknisk henseende i forhold til den kendte teknik. 
 • Kunne udnyttes industrielt

  : Hertil knyttes dog intet krav om, at opfindelsen skal udnyttes kommercielt. 
 • Være beskrivelig og reproducérbar

  : Dvs., opfindelsen må ikke fremstå som et løst tankeeksperiment på det tidspunkt, hvor patentansøgningen indleveres.
Der kan også være tale om en opfindelse, hvis: 
 • En ny medicin udvikles ved at kombinere to kendte stoffer, og slutproduktet har en øget effekt, som ikke kunne forudsiges ud fra de kendte data. 
 • Der opdages en ny anvendelse af allerede kendte stoffer. Dvs., at de kendte stoffer også har en effekt på et andet indikationsområde, som ikke på forhånd kunne forudsiges. 
 • Der identificeres en ny biomarkør relateret til en sygdom. Eller en markør som kan forudsige, hvilke patienter, der har gavn af et specifikt lægemiddel. 
 • Der identificeres nye medico-tekniske produkter og koncepter.

Hvorfor skal min opfindelse kunne patenteres?

Hvis en opfindelse skal komme mange til gode, skal den videreudvikles til et anvendeligt produkt og sluttelig godkendes af de forskellige godkendelsesmyndigheder, og den procedure forudsætter investering. Men ingen vil investere i noget, der ikke er taget patent på, da produktet i så fald blot vil kunne kopieres. Herudover kan patentering og kommercialisering betyde store indtægter til f.eks. forskning og videreudvikling.
Redaktør