Innovation i Region Hovedstadens sundhedsvæsen

Region Hovedstaden sætter innovation i sundhedsvæsenet og offentlig-private innovationssamarbejder på dagsordenen.
På regionens MED-træf i april blev der bl.a. drøftet og undersøgt, hvordan regionens arbejdspladser kan arbejde med idéskabelse, udvikling og innovation som grundlag for at skabe en attraktiv fremtid for både ansatte og patienter/brugere. Det er bare ét af de tiltag, der er i gang.

Innovationsarbejde i fuld gang

Mange afdelinger og hospitaler arbejder allerede aktivt med innovation – f.eks. handlede medarbejderdagen på Herlev Hospitals Afdeling G om hverdagsinnovation, Bornholms Hospital har nedsat et innovationsforum med direktøren i spidsen, og Center for Sundhedsinnovation har gennemført adskillige innovationsprojekter.

Hospitalsbyggerierne tænker også i innovation

I hospitalsbyggerierne investeres for over 22 mia. kr. over de næste ti år, og med de skrappe krav til bl.a. klimatilpasning og økonomi er en innovativ tilgang nødvendig for kunne bygge til fremtidens behov.

Herlev Hospital er i den forbindelse f.eks. gået sammen med Grundfos, Dansk Hydraulisk Institut, Herlev Kommune og Lynettefællesskabet I/S mfl. om at udvikle nye metoder til rensning af hospitalsspildevand. Læs mere om spildevandsprojektet.

Hent vejledning og kom godt i gang med innovation

Hvis du som leder eller medarbejder i Region Hovedstaden har et ønske om at indgå i et innovationspartnerskab om nye løsninger til sundhedsvæsnets og patienternes behov, er der hjælp at hente i regionens vejledning om offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI).

Innovationspolitik på vej

I 2012 udarbejder Region Hovedstaden en innovationspolitik for sundhedsvæsenet, der skal samle de mange tiltag og udvikle fælles rammer og mål for innovationsindsatsen. Inden sommerferien vil der være gennemført en række interessentmøder. I efteråret vil første udkast til innovationspolitikken blive sendt i høring. Den endelige udgave vil blive færdiggjort på baggrund af høringssvarene. Du kan læse mere her
Redaktør