Ny ordning vedr. støtte til dækning af ph.d.-studieafgift

De to årlige uddelingsrunder bortfalder. Til gengæld er det muligt løbende at søge om støtte til dækning af ph.d.-studieafgiften.
Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning har, efter aftale med regionens strategiske forskningsråd, ændret procedure vedr. støtte til dækning af ph.d.-studieafgift. Fremover dækkes din studieafgift med max 20.000 kr. pr. år i optil 3 år - støtten kræver dokumentation for indskrivning.

Værd at vide

Ved ansøgning skal det elektroniske ansøgningssystem ikke længere benyttes, du skal blot udfylde et ansøgningsskema og vedhæfte det i en mail sammen med dit indskrivningsbevis.

Tildelingen sker ikke som hidtil ved lodtrækning, da ansøgere som indskrives i indeværende år tildeles maksimalt 20.000 kr. pr. år i optil 3 år. Den nye ordning har ingen konsekvens for allerede opnåede bevillinger.

Ansøgerkrav

Som ph.d.-studerende kan du søge om tilskud til dækning af din studieafgift, hvis du opfylder følgende krav:
  • Dit projekt omhandler sundhedsforskning 
  • Projektet er knyttet til en institution under Region Hovedstaden (dvs. hospitaler, psykiatri, handicap eller administrative enheder) eller til en praksis/specialpraksis med ydernummer i Region Hovedstaden 
  • Ph.d.-studieafgiften dækkes ikke allerede af eksterne midler

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist, men vær opmærksom på at hvis du vil opnå støtte til dækning i 2012, så skal regionen have dit indskrivningsbevis senest fredag den 19. oktober 2012. Bemærk at indskrivning ved KU Sund tager minimum 1½ måned.

Læs mere om ordningen og proceduren for ansøgningen
Redaktør