Nyt om forskningsregistreringssystemet, Pure

Nye tiltag er med til at skabe overblik og forbedre Pure.
Pure er blevet godt modtaget og forankret på hospitalerne takket være de lokale superbrugeres ihærdige arbejdsindsats og afdelingernes arbejde med publikationsregistreringen. Nu er det tid til at optimere systemet.

Rapporteringsmodul skaber overblik

Et nyt rapporteringsmodul gør det nu muligt at trække rapporter, som giver et godt overblik på flere parametre. Det er f.eks. muligt at se top 10 tidsskrifter, få et flerårigt overblik, definere tidsperiode og se hvilke formidlingsaktiviteter, der finder sted.

Forbedringer og samkøring med regionens hjemmesider

Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) arbejder på, at data fra Pure kan trækkes frem på regionens hjemmesider. Det vil være med til at styrke profileringen af Region Hovedstadens forskning samtidig med, at det giver overblik.

Herudover er der designmæssige forbedringer på vej i Pure, og enkelte fejl på Pure-portalen vil også blive rettet.

Din superbruger kan hjælpe

Spørg din superbruger hvis du ønsker at kunne trække bestemte rapporter fra Pure. Superbrugeren har desuden vejledninger, der kan hjælpe dig på vej, hvis du er gået i stå. Se hvem der er din superbruger i listen til højre.

Vil du vide mere om Pure og forskningsevaluering

VIF kommer gerne og holder et lille oplæg af ca. 45 minutters varighed om baggrunden for Pure og regionens forskningsevaluering – sammenholdt med regionens nye Politik for Sundhedsforskning 2020 og politikkens initiativer.

Oplægget giver en god overordnet forståelse og er rettet mod administratorer, forskningsansvarlige, ledelser og de lokale forskningsråd. Kontakt Susanne Møller hvis et sådant oplæg har interesse (kontaktoplysninger i listen til højre).
Redaktør