Opslag på i alt 25 mio. kr. på trapperne

Opslaget til Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning er lige på trapperne – hold øje med hjemmesiden.
Opslaget har i år fokus på forskning, der kan medvirke til at løse sundhedsvæsenets langsigtede udfordringer. Som noget nyt er opslaget delt i to - frie midler og strategiske satsninger.

Frie midler - 20 mio. kr.

Som hidtil er en del af puljen afsat som frie midler. Disse gives til en bred vifte af forskningsprojekter, der udspringer af forskningsmiljøer forankret i Region Hovedstaden. Der er i alt 20 mio. kr. til rådighed.

Strategiske satsninger - 5 mio. kr.

Som noget nyt opslås en pulje på 5 mio. kr. til særlige strategiske satsninger, hvor formålet er at fremme udvikling af ny viden på områder, som kan medvirke til at løse sundhedsvæsenets udfordringer. For denne pulje gælder det, at de udvalgte strategiske forskningsområder fastsættes fra år til år med afsæt i Politik for Sundhedsforskning 2020.

Frist ultimo august - hold øje med hjemmesiden

Begge opslag vil have fokus på, om implementering og formidling af forskningsresultaterne er tænkt ind i projektet.
Ansøgningsfristen kommer til at ligge i slutningen af august 2012 - hold øje med VIFs hjemmeside for opslag og endelig ansøgningsfrist.
Redaktør