Politik for Sundhedsforskning 2020 præsenteret på konference

Den 20. marts 2012 blev den nye Politik for Sundhedsforskning 2020 præsenteret ved en konference, der satte fokus på værdien af en stærk sundhedsforskning i forhold til at kunne udvikle regionens sundhedsvæsen og skabe vækst i regionen.

En meget ambitiøs sundhedsforskningspolitik

Sidst i januar godkendte regionsrådet Politik for Sundhedsforskning 2020, der tager afsæt i, at der, gennem banebrydende sundhedsforskning af høj kvalitet, skabes grundlag for fremtidens sundhedsvæsen - og dermed mulighed for at tilbyde patienterne den bedste behandling.

En forudsætning er dog, at den nye forskningsviden omsættes og implementeres hurtigere og mere effektivt til brug i den daglige praksis. Dette kan være i form af ny medicin, nye behandlings-metoder eller nye arbejdsgange – gerne udviklet i samspil med erhvervslivet. En styrket indsats for implementering og kommercialisering er derfor et selvstændigt mål i den nye Politik for Sundhedsforskning 2020.

Godt 100 var mødt frem til konferencen for at deltage i debatten om, hvordan sundhedsforskningen kan være med til at løse nogle af de langsigtede udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen. Der var blandt deltagerne, forskere, universiteter, erhvervsliv, private fonde m.fl., stor opbakning til politikkens indhold og fokus, men også en erkendelse af de store udfordringer der er i sundhedsvæsenet – nu og i fremtiden.
Redaktør