Proof-of-Concept midler til Region H.

Sidst i maj blev fire ud af fem projekter fra Region Hovedstaden tildelt såkaldte Proof-of-Concept midler.
Midlerne skal bruges til at gøre projekterne mere kommercielt interessante for virksomheder. Proof-of-Concept ordningen, som er iværksat af det tidligere Videnskabsministerium, hjælper offentlige forskningsinstitutioner med at modne og dokumentere lovende opfindelser frem til et stadie, hvor private investorer og virksomheder vil tage over med henblik på kommercialisering.

4 ud af 5 ansøgninger fra Region H gik igennem

I årets første af to ansøgningsrunder indsendte Videncenter for Innovation og Forskning fem ansøgninger, og heraf opnåede de fire tilsagn om Proof-of-Concept midler. Det drejer sig om: 
  • Julie Gehl, Herlev Hospital 
  • Mads Hald Andersen og Per Thor Straten, Herlev Hospital 
  • Andreas Kjær, Rigshospitalet 
  • Gregers Hermann, Frederiksberg Hospital (i samarbejde med DTU)
I alt søgte 18 projekter om midler, hvoraf de 11 opnåede støtte på 750.000 kr. til at validere projektet. Næste ansøgningsrund​e afgøres i november 2012.

Nyttige midler som bruges til validering

Proof-of-Concept midlerne kan bruges til at frikøbe forskere fra undervisning og forskning, så de i en periode kan koncentrere sig om at udvikle deres opfindelse. De kan også bruges til at ansætte projektmedarbejdere og til at inddrage ekstern assistance til markedsvurdering og patentering.

I Region H-regi benyttes midlerne også ofte til yderligere validering – som f.eks. ”in-vivo” dyremodeller, et klinisk studie til be- eller afkræftelse af en hypotese eller til at fremstille en prototype af en ny medical device.

Ansøgningen skal gå gennem VIF

Region Hovedstaden er sammen med KU, DTU og Statens Serum Institut en del af det østdanske konsortium. Via de respektive TechTrans-enheder, i Region Hovedstadens tilfælde Videncenter for Innovation og Forskning, søges midler til Proof-of-Concept.
Redaktør