Standardaftaler til kliniske afprøvninger

Regionerne har udarbejdet tre standardaftaler, som et tilbud til virksomheder.
Aftalerne, der er godkendt af Danske Regioner og de fem regioner, skal gøre det lettere at komme i gang med kliniske forsøg i Danmark. Det er frivilligt, om man som firma vil benytte sig af standardaftalerne. De er dog med til at sikre en hurtigere og mere smidig opstart, idet det vil være en formsag at få aftalen godkendt af de regionale jurister.

Allerede udarbejdede aftaler berøres ikke

En del firmaer har allerede udarbejdet egne standardaftaler i samarbejde med Region Hovedstadens jurister. Disse aftaler berøres ikke af de tre nye standardaftaler og vil fortsat være gældende.

Som forsker kan du henvise til aftalerne

Hvis du som forsker får en henvendelse fra et firma, kan du med fordel henvise til de tre standardaftaler, idet sagsbehandlingstiden reduceres og arbejdet lettes.

De tre standardaftaler

De første udgaver af standardkontrakterne blev tilgængelige og gældende fra 1. maj 2012. Gennem en løbende dialog med firmaer og andre interessenter vil de løbende blive revideret af det juridiske netværk i Danske Regioner.

Hemmeligholdelsesaftale (NDA/CDA):

I de indledende diskussioner er der brug for fortrolighed. Standardaftalen er udformet ud fra den erfaring, vi har i dag, men kan ændres efter behov.

Klinisk forsøgsaftale (CTA):

Formålet er at opnå ensartede formuleringer og krav. Aftalen kan med diverse bilag (protokol, økonomi, m.m.) bruges til at starte forsøg ud fra.

”Sub-site” aftale:

Til brug mellem flere hospitaler der tilsammen udfører en klinisk undersøgelse for et firma. Aftalen er udarbejdet for at standardisere og simplificere allerede eksisterende aftaler.

Hent aftalerne på VIFs hjemmeside
Redaktør