Stor BIO-konference i Boston

Konferencen er verdens største inden for bioteknologi, og den tiltrækker hvert år deltagere fra hele verden.
Den 18.-21. juni 2012 blev den årlige BIO International Convention afholdt i Boston, USA. Fra Videncenter for Innovation og Forskning deltog to konsulenter med det formål at finde aftagere til regionens opfindelser med henblik på kommercialisering.

Netværk og ny viden

BIO-konferencen med ca. 16.000 deltagere giver unik mulighed for at opbygge netværk og få viden og inspiration om de tendenser, der rør sig netop nu. Mere end 1.100 bioteknologiske virksomheder, akademiske institutioner, offentlige bioteknologiske centre og tilknyttede organisationer fra USA og mindst 30 andre nationer er repræsenteret.

BIO 2012 i korte træk


Foredrag og workshopper: Konferencen bød på et hav af interessante hovedtalere og workshopper med fokus på bioteknologi - fx forretnings- og klinisk udvikling, nye science trends og personalized medicine, dvs. skræddersyet behandling til den enkelte patient. Herudover var nødvendigheden af hurtigere myndighedsgodkendelser af lægemidler og diagnostiske tests på dagsordenen, og også de pressede sundhedssystemer samt venturekapital verden over blev diskuteret.

One-on-One møder: Det er muligt hjemmefra at arrangere såkaldte One-on-One møder, hvor konkrete projekter præsenteres i detaljer og diskuteres. I år havde VIF 15 møder på tre dage med mulige partnere i industrien, dvs. store farma- og diagnostikselskaber.

Møderne er utrolig vigtige, da projektfinansieringen ligger i industrien. Herudover giver møderne en unik mulighed for hurtige afklaringer og umiddelbare reaktioner, hvilket er en meget kvalificeret form for tilbagemelding.

Møderne i Boston var meget positive, og industrien viste stor interesse, både hvad angik projekternes relevans og kvalitet. Forude ligger en opfølgning på de nye kontakter til mulige partnere, og den kommende dialog vil bekræfte interessen og konkretisere samt strukturere et eventuelt samarbejde.

Messe: Et kæmpe areal bruges til traditionelle stande, hvor udstillere fra fx farma- og biotekselskaber, universiteter og TechTrans enheder samt patentadvokatfirmaer og databaseleverandører reklamerer for deres ydelser. Det er samtidig forum for mange uformelle møder, der også kan ende med at bære frugt.
Redaktør