VIF og kliniske forsøg

Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) fungerer som bindeled mellem forsker og industri ved kliniske forsøg.
VIF hjælper med at sikre grundlaget for klinisk forskning i regionen ved at gøre det lettere at skabe gode samarbejdsmuligheder mellem forskere på regionens hospitaler og industrien ved gennemførelse af kliniske forsøg. Det gælder både de forskerinitierede og industriinitierede forsøg.

Én indgang til kliniske forsøg

VIF fungerer som en koordinerende og samlende funktion, hvor både forskere og industri kan henvende sig for at få yderligere viden og hjælp til processen omkring gennemførelse af kliniske forsøg.

Videncenter for Innovation og Forskning kan hjælpe med: 

  • at etablere samarbejder mellem industri og forskere omkring kliniske forsøg 
  • at skabe og formidle overblik over eksisterende specialespecifikke forskernetværk og bidrage til dannelse af nye forskernetværk 
  • at bidrage med knowhow omkring etablering og drift af kliniske forskningsenheder 
  • processen omkring patientrekruttering
Ovenstående ydelser vil løbende blive videreudviklet - bl.a. på baggrund af Danske Regioners rapport og anbefalinger om kliniske afprøvninger.
Redaktør