VIFs ydelser og hjemmeside

Videncenter for Innovation og Forskning (VIF) skal fungere som én indgang, hvor ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet samt det politiske niveau kan henvende sig, hvis de har brug for viden og rådgivning om forskning og innovation. Vi har derfor oprettet en ny hjemmeside, der samler og præsenterer VIFs ydelser.

Besøg VIF på www.regionh.dk/vif

Vi har netop lukket FIEs og Tectras hjemmesider og i stedet lanceret VIFs nye hjemmeside. Der er tale om en ”version 1-udgave”, som løbende vil blive udbygget, vedligeholdt og optimeret. Det er målet, at hjemmesiden skal fungere som en overskuelig og effektiv indgang til viden og rådgivning om forskning og innovation i regionen.

Hjemmesiden er opbygget med ni kasser med hver deres emne. Du kan blandt andet finde information om VIFs ydelser, hvis du: 
  • søger rådgivning om ekstern forskningsfinansiering eller vil søge regionens Forskningsfond til Sundhedsforskning 
  • har gjort en opfindelse, som måske kan patenteres og kommercialiseres 
  • har brug for juridisk assistance i forbindelse med samarbejdsaftaler 
  • gerne vil køre kliniske forsøg i samarbejde med industrien 
  • vil vide mere om det strategiske arbejde inden for forskning og innovation i Region Hovedstaden, herunder f.eks. Politik for Sundhedsforskning, den kommende innovationsstrategi og Global Excellence
I yderste spalte til højre, vil du altid kunne holde dig orienteret om kommende arrangementer om forskning og innovation samt de seneste nyheder.

Du kan selvfølgelig også finde kontaktoplysninger på alle vores medarbejdere, som tilbyder en effektiv og brugerorienteret rådgivning på alle niveauer i sundhedsvæsenet.
Redaktør