Vil du søge EU om midler? - Det er tid til at gå i gang

EU offentliggjorde for nylig udkast til flere arbejdsprogrammer i 7. rammeprogram (FP7).
Udkastet er i øjeblikket i høring internt i EU, hvilket betyder, det er så langt i beslutningsprocessen, at det fint kan danne grundlag for ansøgninger. Det er desuden sidste mulighed for at søge midler i FP7, før programmet i 2014 afløses af det kommende rammeprogram, Horizon 2020.

Sundhedstemaet (HEA​​​LTH)

I arbejdsprogrammet er områderne "brain research, antimicrobial drug resistance and comparative effectiveness research" i fokus, men der er også en række interessante emner inden for f.eks. cancer og kardiovaskulære sygdomme.

Seks af de i alt 34 emner indeholder desuden krav om gennemførelse af klinisk afprøvning. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at EU støtter fase I- og II-studier, og i de fleste tilfæld​e også fase IV-studier, med 75 % af de direkte omkostninger som ved andre forskningsaktiviteter. Hertil kommer, at man får 60 % til dækning af overhead / indirekte omkostninger.

Fødevaretemaet (FAFB)

Det er imidlertid ikke kun sundhedstemaet, der rummer sundhedsrelaterede emner. I fødevaretemaet, som også dækker landbrug og bioteknologi, er der f.eks. et emne med overskriften "New technologies to study brain function in relation to eating behaviour".

I samme program findes også emner om sammenhængen mellem ernæring, livsstil og socioøkonomiske forhold på den ene side og depression på den anden.

Miljøtemaet (ENVIRONMENT)

I miljøtemaet kan der bl.a. søges om forskningsmidler til et projekt om "Assessing individual exposure to environmental stressors and predicting health outcomes".

Kontakt VIF for hjælp til din ansøgning

Det er VIFs erfaring, at du med stor fordel kan starte dine overvejelser om at deltage i et EU-projekt i god tid. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at søge midler og den støtte VIF kan give i forbindelse med EU-ansøgninger.


Redaktør