44 mio. kr. til forskning i blødningsforstyrrelser hos traumepatienter

Traumepatienter, der får blødningsforstyrrelser, har 3-4 gange så høj dødelighed, som andre traumepatienter.
Forskere på Rigshospitalet har en idé om hvorfor – og har nu sammen med internationale kolleger fået penge fra EU til den videre forskning i dette samt udarbejdelsen af globale guidelines for behandling.

800.000 europæiske dødsfald var relateret til traumeskader i 2002. Knap halvdelen af alle dødsfald som følge af traumeskader sker på grund af blødning, og de patienter, der udvikler blødningsforstyrrelser, har 3-4 gange så høj dødelighed som andre traumepatienter.

Forskere fra Rigshospitalet har i flere år arbejdet med at opklare, hvorfor blødningsforstyrrelser ses hos nogle traumepatienter og ikke hos andre, samt hvordan dette kan behandles.

Professor, overlæge, dr.med. Pär I. Johansson fra Klinisk Immunologisk Afdeling, Blodbanken, Rigshospitalet har, som leder af et Europæisk traumekonsortium modtaget 5.900.000 Euro fra EU til et 5-årigt forskningsprojekt.

- Jeg er utroligt glad for den her bevilling. Den giver os mulighed for at få præcis den platform, vi har ønsket for at kunne gennemføre de nødvendige videnskabelige studier. Bevillingen er en blåstempling af vores forståelse af og tilgang til blødende traumepatienter, fortæller Pär I. Johansson.

Projektet starter 1. november 2013 og kører frem til 2018 og menes at kunne redde 30.000 liv årligt i Europa.

Forskningsprojektet TACTIC

TACTIC står for ”Targeted Action for Curing Trauma Induced Coagulopathy” skal køre under ledelse af Professor Pär I. Johansson og fokuserer på at finde årsagen til, hvorfor nogle traumepatienter udvikler akutte blødningsforstyrrelser, og hvorfor andre ikke gør det, samt hvordan dette skal behandles.

- I projektet vil vi bl.a. analysere blodprøver fra 2000 traumepatienter. Vi forventer, at disse analyser giver os en bedre forståelse af, hvorfor nogle traumepatienter udvikler blødningsforstyrrelser, hvornår i behandlingen man skal sætte ind for at undgå dette samt – baseret på denne viden – komme med forslag til en ny måde at behandle disse patienter på. Når denne indledende del af projektet er udført, vil der blive gennemført et stort multinationalt klinisk studie, hvor vi afprøver den nye behandling og sammenligner denne med gængs behandling af traumepatienter, fortæller Pär I. Johansson.

Fælles guidelines kan redde 30.000 liv

Den nuværende behandling af blødningsforstyrrelser er baseret på ’blind’ administration af blodprodukter med stor variation imellem de enkelte traumecentre. Forbedringer i behandlingen af blødende traumepatienter vil kun kunne opnås gennem europæisk koordination af forskning og klinisk afprøvning, der efterfølgende kan føre til nationale og globale kliniske guidelines og retningslinjer.

Til studiet rekrutteres patienter fra et netværk af traumecentre i Amsterdam, Køln, København, London, Oslo og Oxford i tillæg til Rigshospitalet for at sammenligne effektiviteten af de forskellige nuværende måder at behandle blødningsforstyrrelser hos traumepatienter i hele Europa.

Et EU-projekt er en god mulighed for projekter, der ikke giver mening kun at udføre nationalt, da de har globalt sigte og tyngde. Det kommende rammeprogram, Horizon 2020, har fokus på disse større, tværgående projekter.

Nødvendig og afgørende hjælp fra VIF

Det er en stor og omfattende opgave at skrive en EU-ansøgning, men der er gratis hjælp at hente hos Videncenter for Innovation og Forskning (VIF). VIFs EU-eksperter og jurister har givet løbende sparring på samtlige administrative, tekniske og juridiske spørgsmål i ansøgningsprocessen, og det har været en kæmpe hjælp.

- Hjælpen fra VIF er nødvendig og har været helt afgørende for vores EU-ansøgnings succes. Qua den viden VIFs konsulenter har, forstår de at formulere ansøgningen og opbygge økonomiske modeller på en måde, så den klarer sig godt i EU. Det tætte samarbejde, også med juristerne under de afsluttende kontraktforhandlinger, kan kun anbefales, slutter Pär I. Johansson.
Redaktør