Ambitiøse OPI-projekter skudt i gang

Otte nye offentlig-private innovationsprojekter arbejder for bedre løsninger for borgerne.
Er vores idé ny, nyttig og klar til at blive nyttiggjort? Det er deltagerne i otte nye offentlig-private innovationssamarbejder (OPI), som Region Hovedstaden har finansieret med en særlig pulje på fem millioner kr., nu i fuld gang med at afklare.

De otte projekter har hver især fået op til 750.000 kr. til i løbet af få måneder at afklare, om de innovative idéer har potentiale til at blive taget i brug til gavn for borgere i Region Hovedstaden og andre steder.

Et OPI-projekt er et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder om at udvikle nye løsninger for patienter, pårørende og handicappede. Løsningerne kan samtidig have et potentiale til at blive en god forretning, også på eksportmarkedet.

Lars Konge fortæller
Lars Konge fortæller historien om, hvordan ideen til hans projekt udsprang af en personlig oplevelse

De otte nye projekter

Region Hovedstadens otte nye OPI-projekter vil finde nye løsninger på vidt forskellige problemstillinger som f.eks.:

  • at sikre medicinske patienter og kræftpatienter den rette ernæring og fysisk aktivitet ved hjælp af nye apps på tablets og mobiltelefoner
  • at udvikle et nyt medicinsk udstyr, som automatisk måler og styrer livsvigtig iltbehandling til KOL-patienter, frem for at sygeplejersker gør det
  • at introducere robotter i laboratorier, som kan håndtere blodprøver side om side med laboratoriepersonalet.
Se præsentation af alle otte projekter

Højt engagement på første OPI-café

Udviklingen af OPI-projekterne sker i samarbejde med Videncenter for Innovation og Forskning (VIF), der torsdag den 22. august samlede deltagere fra alle projekter til en såkaldt OPI-café.

Her blev projekterne præsenteret, og deltagerne udvekslede erfaringer og gode råd. Det viste sig, at selv om projekterne i praksis har vidt forskelligt fokus, har de fælles problemstillinger, som med fordel kan diskuteres. Engagementet var højt – både hos repræsentanter fra det private erhvervsliv og det offentlige.

Deltagerne giver hinanden inspiration
Deltagerne giver hinanden inspiration

Pernille Castensøe-Seidenfaden, læge på Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital, ville for eksempel gerne vide, hvordan de øvrige projekter håndterer workshops med brugerne. Hun er projektholder på ’Ung med diabetes’, som er nået langt i udviklingen af en app til unge, der er i vadestedet mellem en børne- og en voksenafdeling.

Brænder fingre under idéudviklingen

Til det svarede Kim Frederiksen, forstander på Jonstrupvang, et bo- og dagtilbud for fysisk handikappede:

”Vi har kørt masser af møder med brugerne, eller spastikerne, som vi kalder dem. Vi har spurgt: Hvad kunne du tænke dig? Hvad er din drøm for dit liv? Hvordan kunne du tænke dig, at din lejlighed kommer til at se ud? Undervejs har vi brændt os mange gange på fingrene på limpistolen, for vi har brugt papir og klister til at konkretisere svarene,” fortalte han.

Kim Frederiksen er projektholder på ’Velfærdsteknologiske løsninger til fysisk handicappede’, der ved hjælp af ny teknologi udvikler nye fysiske rammer for handikappede, som giver større frihed og selvbestemmelse. F.eks. ved at de selv kan løse hverdagsopgaver som at åbne døren og tænde lyset.

VIF klar med rådgivning

Andre projektdeltagere bragte emner som patentering og videre finansiering op. VIFs enhedschef for innovation og kommercialisering, Susie A. Ruff, lovede, at det bliver temaer på en af de tre kommende OPI-caféer.

”Innovation er først en innovation, når det er blevet nyttiggjort. Derfor er vi i VIF meget optaget af at hjælpe til med de praktiske ting, man møder på vejen mod kommercialisering og nyttiggørelse,” sagde hun.

Til hver af de otte projekter er knyttet en innovationskonsulent fra VIF, og deltagerne kan undervejs i projekterne få rådgivning fra VIF om innovationsprocessen og også om kommercialisering, finansiering og patenter.

Tekst af Marianne Bom, journalist
Redaktør