Annoncer dine kliniske forsøg på sundhed.dk

Mangler du forsøgspersoner? Nu er der hjælp at hente.

Sundhed.dk har lanceret en portal, hvor forskere gratis kan annoncere efter forsøgspersoner til både lægemiddel- og ikke-lægemiddelforsøg. Det er både muligt at annoncere efter raske forsøgspersoner eller personer med en bestemt sygdom.

Nem og gratis annoncering

Det er ofte en kostbar affære at annoncere efter forsøgspersoner i eksempelvis aviser. Den nye portal på Sundhed.dk er et gratis alternativ til dagblade og andre annonceringsmuligheder.

En annonce på Sundhed.dk har et relativt fast format, der skal sikre, at mulige forsøgspersoner får den nødvendige information om forsøget. Derfor er der en række obligatoriske overskrifter, fx Hvem kan deltage? og Sted. Som annoncør har du dog mulighed for at tilføje ekstra overskrifter.

Aktuelle annoncer i Region Hovedstaden

På Sundhed.dk bliver annoncerne efter forsøgspersoner vist i en oversigt, der er opdelt efter region, og borgeren kan søge efter forsøg, der matcher fx i forhold til køn og alder.

Se de aktuelle annoncer for Region Hovedstaden

Som forsker kontrollerer du selv, hvornår annoncen skal være synlig på Sundhed.dk.

Hvordan annoncerer jeg på sundhed.dk?

Når du har søgt myndighederne om tilladelse til at gennemføre et sundhedsvidenskabeligt forsøg, modtager du en mail fra sundhed.dk, hvor du finder:

  • Tilbud om at annoncere forsøget hos dem - vær opmærksom på at annonceteksten skal være godkendt af Videnskabsetisk Komité, før den kan publiceres på sundhed.dk.
  • Link til annonceformular hvorfra du kan generere en pdf af annonceteksten. Denne pdf sendes sammen med forsøgsdokumentation til Videnskabsetisk Komité til godkendelse.
  • Link til publicering hvorfra man selv publicerer annonceteksten, når den er godkendt af Videnskabsetisk Komité

Læs evt. mere på sundhed.dk

Redaktør