Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom

21 % af bevillingerne, 27,4 mio. kr., gik til Region Hovedstadens hospitaler.
Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom offentliggjorde midt i juni deres bevillinger til forskningsprojekter og skolarstipendier. Region Hovedstadens bevillinger fordeler sig på 27,4 mio. kr. og syv hospitaler nemlig Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre, Frederiksberg, Glostrup, Gentofte og Bispebjerg Hospital - et rigtig flot resultat!

Forskningsprojekter


Antal ansøgninger modtaget: 329
Ansøgt beløb: 750 mio. kr.
Antal bevillinger: 64
Bevilget beløb: 150 mio. kr.

22 % af bevillingerne tilfalder fem af Region Hovedstadens hospitaler med et samlet støttebeløb på 26,8 mio. kr.

Hospital

Afdeling

Navn

Beløb

Rigshosp. Vækst og Reproduktion Anders Juul 1.800.000
Herlev Klinisk Biokemisk Børge Nordestgaard 3.473.687
Herlev Center for Cancer Immun Terapi Per Thor Straten 1.855.800
Rigshosp. Neurobiologisk forskningsenhed Gitte Moos Knudsen 1.771.536
Hvidovre Dansk Center for Magnetisk Resonans Hartwig Siebner 1.832.126
Frederiksb. Institut for Sygdomsforebyggelse Jennifer Baker 1.796.753
Glostrup Forskerpark Glostrup Joachim Størling 1.565.058
Hvidovre Infektionsmedicinsk Judith Gottwein 1.799.095
Glostrup Dansk Hovedpinecenter Messoud Ashina 1.854.076
Rigshosp. Vækst og Reproduktion Niels Jørgensen 1.855.800
Glostrup Diagnostisk Niklas Rye Jørgensen 1.850.645
Rigshosp. Neurobiologisk forskningsenhed Olaf Bjarne Paulson 1.265.977
Glostrup Dans Center for Søvnmedicin Poul Jennum 1.835.178
Herlev Center for Cancer Immun Terapi Sine Reker Hadrup 2.208.674

Skolarstipendier


Antal ansøgninger modtaget: 101
Ansøgt beløb: 16 mio. kr.
Antal bevillinger: 25
Bevilget beløb: 4,1 mio. kr.

20 % af bevillingerne tilfalder fem af Region Hovedstadens hospitaler med et samlet støttebeløb på 669.119 kr.

Hospital

Afdeling

Navn

Beløb

Herlev Anæstesiologisk Ann Merete Møller 153.619
Gentofte Kardiologisk Jan Skov Jensen 139.185
Rigshosp. Infektionsmedicinsk Jens Lundgren 149.495
Bispebjerg Arbejds- og
Miljømedicinsk
Jens Peter Bonde 144.340
Hvidovre Endokrinologisk Sten Madsbad 82.480

Typiske årsager til afslag

79 % af ansøgerne til DFF’s midler under Sundhed og Sygdom har fået afslag på deres ansøgning. Rådet har samlet en række typiske årsager til afslag. Her nævnes blot to af dem:

  • Ansøgers videnskabelige kvalifikationer ikke er tilstrækkelige.
  • Der er ikke anskueliggjort tilstrækkelig forskningsmæssig fornyelse, der er en uklar eller uhensigtsmæssig problemformulering, projektbeskrivelsen har ikke tydeliggjort det teoretiske eller metodiske grundlag.
Læs mere om typiske årsager til afslag hos Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.


Om Det Frie Forskningsråd (DFF)

DFF er et uafhængigt råd, som i 2013 uddeler knap 1,2 mia. kr. til dansk forskning. Rådet støtter konkrete, forskerinitierede forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige områder, som styrker kvaliteten og internationaliseringen af dansk forskning. DFF giver forskningsfaglig rådgivning til uddannelsesministeren, Folketinget og regeringen.

Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde.

Redaktør