Deltag i Master Class om ansøgning til ERC

VIF er vært ved et initiativ, der skal rekruttere dygtige forskere til regionen.
Den 14. november 2013 holder VIF en Master Class om Starting og Consolidator Grants fra European Research Council (ERC).

Grants fra E​RC

ERC støtter excellent grundforskning i EU i op til fem år. Forskeren kan komme fra hele verden, men selve forskningen skal udføres i et EU-land. Ved bedømmelsen lægger ERC alene vægt på projektets kvalitet og forskerens kompetencer, og det er et krav, at der er tale om banebrydende forskning på højt internationalt niveau. Et ERC grant er ofte på to mio. euro.

Fristen for at søge ERC forventes at ligge i april 2014 for Starting Grant og i juni 2014 for Consolidator Grant, så det er en god idé allerede nu at identificere egnede kandidater og starte på ansøgningen.

Starting Grants

Starting Grant støtter unge forskere, der har afsluttet deres ph.d. Det er muligt at søge Starting Grants op til 7 år efter ens ph.d. Det er nødvendigt at have et meget stærkt CV og potentialet til at blive en anerkendt forskningsleder og kunne etablere sit eget forskerteam.

Consolidator Grants

Consolidator Grants henvender sig til kommende forskningsledere, som er i gang med at konsolidere et uafhængigt forskerhold. Ansøgerens ph.d. skal være mellem 7 og 12 år gammel.

Formål og målgruppe

Formålet med workshoppen er at rekruttere yngre, udenlandske topforskere til Region Hovedstaden. Derfor opfordrer VIF forskningsledere ansat i Region Hovedstaden til at identificere potentielle udenlandske forskere, som med fordel kunne blive del af en forskergruppe. Der kan fx være særlig data (biobanker og registre) eller et unikt fagligt miljø, der vil give en udenlandsk topforsker lyst til at udvikle sin karriere i Region Hovedstaden.

Et grant fra ERC er i den forbindelse en oplagt mulighed, og denne Master Class giver mulighed for, at den kommende Region H.-værtsinstitution kan knytte tættere bånd til den potentielle udenlandske forsker og starte på ansøgningen til ERC.

Praktiske informationer

ERC Master Class finder sted den 14. november 2013 hos VIF i COBIS-bygningen på Nørrebro. Til at føre deltagerne igennem dagen har vi indgået et samarbejde med EU-konsulent Gavin Thomson, der har mere end 30 års erfaring med EU-ansøgninger og især ERC-ansøgninger.

VIF dækker udgifter til fly, hotel, forplejning mv. for potentielle udenlandske forskere. Dog er det et krav, at forskeren vil arbejde i Region Hovedstaden. Master Class bliver holdt på engelsk.

Tilmelding

Det er muligt at tilmelde kandidater frem til 1. november 2013. Send kort information om det projekt, den pågældende forsker vil søge ERC med, og et opdateret CV på den pågældende forsker til Anne Overgaard Jørgensen (aoj@regionh.dk).
Redaktør