DSF uddelte 68 mio. kr. - succesraten nede på 7%

Der er stor konkurrence om midlerne, og det er derfor ekstra vigtigt at skrive en god ansøgning.
I starten af februar uddelte Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund, seks bevillinger på i alt 68 mio. kr. Benhård prioritering var nødvendig, og selvom der blev søgt for mere end 1 mia. kr. modtog kun seks projekter støtte. En af modtagerne var professor, overlæge og specialist i hjertesygdomme, Jesper Hastrup Svendsen, fra Rigshospitalet.

Hjerteflimmer kan forårsage blodprop i hjernen

Hvert år rammes 16.000 danskere af en blodprop i hjernen, og ca. 30 % af patienterne er under 65 år. Sygdommen medfører store personlige omkostninger og store samfundsudgifter. Blodprop i hjernen er ofte forårsaget af atrieflimren, som er den hyppigste hjerterytmeforstyrrelse. Mange patienter med atrieflimren kan ikke mærke det og bliver derfor ikke behandlet korrekt.

Jesper Hastrup Svendsen har gennem mange år forsket i atrieflimren og bevillingen på ca. 15 millioner kroner skal bruges til et forebyggende projekt, der har til formål at opdage den skjulte atrieflimren og dermed forebygge risikoen for blodprop i hjernen hos den mest udsatte gruppe, nemlig ældre mennesker. Det sker vha. indoperering af et lille elektronisk apparat under huden på brystkassen kan man følge hjertets rytme hos patienterne.

God hjælp fra VIF i ansøgningsprocessen

En ansøgning til DSF består af to faser, og Jesper Hastrup Svendsen valgte at benytte sig af VIFs tilbud om gratis hjælp og sparring på ansøgningens udformning.

- Samarbejdet med VIF har været en fantastisk stor hjælp. Jeg fik gode ansøgningsstrategiske input, og på budgetdelen, som, jeg tror, skræmmer mange forskere, fik jeg også fantastisk sparring. Sidst i forløbet kom ansøgningen til engelsk korrektur hos en professionel oversætter, hvilket klart forbedrede det sproglige. Jeg vil bestemt anbefale VIFs hjælp til andre og opfordre til, at man kontakter en af konsulenterne på et tidligt tidspunkt i ansøgningsprocessen, slutter Jesper Hastrup Svendsen.

Udover Jesper Hastrup Svendsen modtog overlæge Ulrik Becker på Hvidovre Hospital 16,6 mio. kr. fra DSF, og Region Hovedstaden tegner sig dermed for 1/3 af bevillingerne. ​

Om projektet

Partnere: Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Odense Universitetshospital, Roskilde Hospital, AAU, SDU

Projektets titel: LOOP - Kontinuerlig EKG-overvågning ved brug af implanterbar loop-recorder til påvisning af atrieflimren og forebyggelse af slagtilfælde i højrisiko-patienter

Redaktør