Er det nye EU-rammeprogram en bureaukratisk tidssluger eller europæisk gavebod?

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om fremtidens muligheder for ekstern finansiering fra EU.
EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation hedder Horizon 2020 (H2020) og vil i perioden 2014-2020 støtte europæisk forskning med over 520 mia. kr. VIFs og creoDK’s EU-eksperter svarer på de mest almindelige spørgsmål om finansiering fra EU.

Horizon 2020 er blevet lanceret som verdens største offentlige forskningsprogram, men kan alle forskere søge, og hvor passer jeg ind?

Programmet er det største i EU’s historie, og der vil være mange relevante opslag til Region Hovedstadens forskere. Men konkurrencen er hård, og der stilles store krav til ansøgernes netværk og faglighed.

Torben Høøck Hansen fra VIF kan pege dig i den rigtige retning, hvad angår H2020. Så kontakt Torben og præsenter din idé eller din forskning.

Du kan også forholde dig proaktivt til EU’s forskningspolitik under H2020 og forsøge at få indflydelse på prioriteterne i arbejdsprogrammerne. Region Hovedstadens EU-kontor, creoDK, har fem års erfaring med forskningspolitisk interessevaretagelse i Europas hovedstad. Kontakt derfor creoDK eller besøg kontoret i Bruxelles hvis du vil høre mere om forskningslobby og afprøve, om dine ideer passer ind i den sammenhæng.

Det tidligere rammeprogram var for tungt og bureaukratisk, er H2020 også det?

Der er meget nyt, og vi kender endnu ikke alle detaljer. EU ved, at programmerne skal gøres lettere og har gjort sig reelle anstrengelser for at gøre det mere enkelt denne gang.

Bureaukrati slipper man nok aldrig helt for, når det handler om EU, men VIF kan hjælpe med råd og vejledning. Ofte er det mindre kompliceret, end man tror, og VIFs EU-folk er vant til at læse ’bagom’, hvilket kan spare dig for en stor del af besværet.

Er der noget nyt i det nye program, eller er det gammel vin på nye flasker?

Der er mange nye tiltag i H2020. For det første har EU lagt forsknings- og innovationsprogrammerne sammen i ét program med henblik på at opnå større synergieffekt og sikre, at gode ideer og forskningsresultater holdes i live fra grundforskning til markedet.

Derudover er der lagt stor vægt på at støtte større, inkluderende forskningsprojekter, der kan løse komplekse samfundsmæssige problemstillinger og samtidig skabe grundlag for vækst og beskæftigelse i EU. Det er en ny tendens, hvor de bedste projekter, er dem, der kan anskueliggøre sammenhænge mellem forskningsaktiviteterne og en direkte værdiskabende effekt. Hvis du ønsker at positionere din forskning i forhold til H2020, skal du derfor tænke dine projektideer ind i denne større problemløsningsorienterede sammenhæng.

Det vil også være vigtigere end tidligere at arbejde aktivt med at etablere et bredt internationalt netværk og alliere sig med kollegaer fra andre discipliner og private virksomheder.

What’s in it for me? Hvad får jeg ud af at søge midler fra EU frem for eksempelvis de nationale fonde?

Den merværdi, som H2020 tilbyder i forhold til andre programmer, er muligheden for et tæt samarbejde med andre førende forskere fra hele EU om at løse store internationale problemstillinger. Lykkedes man med sit projekt, vil nytteværdien derfor også have kortere vej til en langt større modtagergruppe.

At deltage i EU-projekter giver et boost til dit forsker-CV og et internationalt navn og netværk, der på sigt kan åbne nye døre i form af indflydelse og nye finansieringsmuligheder.

De fleste EU-programmer er meget kompetitive. Hvad skal jeg kunne for at have en chance?

Du skal først og fremmest kunne præsentere en rigtigt god ide, der er baseret på et meget højt fagligt niveau, og som har en klar europæisk dimension. Mange forskere arbejder målrettet over lang tid på at promovere deres ideer.

Derudover skal du være parat til at bruge tid på at samarbejde med europæiske partnere om at lave en gennemarbejdet plan for at komme ind i programmet.
Redaktør