EU efterspørger eksperter, der kan hjælpe med at udfolde det nye rammeprogram

Indtag den forskningspolitiske scene og få indflydelse på EU’s forskningsprioriteter.
Europa-Kommissionen efterspørger eksperter, der kan hjælpe EU med toprådgivning i forbindelse med implementeringen af det kommende europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020.

Interessetilkendegivelse offentliggjort

Den 24. januar 2013 offentliggjorde Europa-Kommissionen et såkaldt ”call for expression of interest” for eksperter, der er interesserede i at blive tilknyttet de såkaldte Horizon 2020 Advisory Groups (AG). AG er de rådgivende organer, der skal hjælpe Kommissionen med ekspertråd til udfoldelsen af de forskellige programpunkter under Horizon 2020.

I alt forventer Kommissionen at oprette mellem 15-20 ekspertgrupper, der tilsammen skal dække hele programmet fra mobilitets- og grundforskningsorienterede tiltag til innovationsaktiviteter. Herunder også tematisk funderede ekspertgrupper der skal rådgive Kommissionen i at tackle samfundsmæssige udfordringer inden for områderne sundhed, fødevarer, energi, transport, klima, sikkerhed og samfund.

Unik mulighed for indflydelse

For de forskere der udvælges, er det en unik mulighed for at indtræde på den europæiske forskningspolitiske scene og få direkte indflydelse på EU’s forskningsprioriteter.

Interesseret?

Alle interesserede skal inden 6. marts 2013 udfylde en elektronisk skabelon som findes på Horizon 2020’s officielle hjemmeside.

Fakta om Horizon 2020 Advisory Groups (AG)

Hvad?

AG hjælper kommissionen med at fastlægge de årlige arbejdsprogrammer, der udmønter rammeprogrammet i henhold til de overordnede prioriteter. Der forventes at blive etableret 15-20 AG.

Hvem kan søge?

Hver AG vil bestå af 20-30 eksperter. Alle med høj faglig ekspertise og anseelse inden for det givne område kan søge. Der tilstræbes i den forbindelse størst mulig repræsentativitet. Både i forhold til køns-, alders- og interessentfordeling.

Hvad kræves der?

Deltagerne forventes at deltage i mindst to møder årligt, afholdt i Bruxelles på bekostning af Kommissionen. Eksperter må ikke sidde med i de programkomiteer, der vedtager arbejdsprogrammerne eller i de bedømmelsesudvalg, som efterfølgende bedømmer indsendte projektforslag.


Redaktør