Få styr på EU’s kommende rammeprogram, Horizon 2020

VIF giver dig et overblik over rammerne for fremtidens forskningsstøtte fra EU.
Hvis du har ambitioner om at søge midler fra EU's kommende program for forskning og innovation eller er interesseret i at promovere et emne for at forbedre ansøgningsmulighederne, er det en stor fordel at kende til programmets rammer.

Rammen for rammeprogrammet

EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, løber fra 2014-2020 og skal fremme europæisk forsknings- og innovationssamarbejde med udgangspunkt i tre underliggende programpunkter: 
  1. excellent forskning 
  2. styrket industrielt lederskab og innovation 
  3. takling af samfundsmæssige udfordringer
Hvis du vil promovere en ide, er det vigtigt, at der er en klar sammenhæng med særprogrammets tekst. Særprogrammet findes online i et næsten færdigforhandlet udkast på både dansk og engelsk. Hent den danske udgave.

Fra temaopdeling til tværgående fokusområder

Det strategiske program er nyt i europæisk forskningspolitisk sammenhæng. I det udpeges en række fokusområder, der vil få særlig opmærksomhed i Horizon 2020. Det strategiske program uddyber og supplerer særprogrammet, men det erstatter ikke de arbejdsprogrammer, der udmønter rammeprogrammet ved calls (opslag). På sundhedsområdet vil ”Personalising health and care” være et særligt fokusområde.

Det forventes, at fokusområderne i det strategiske program vil tegne sig for 30-50 % af midlerne. I løbet af Horizon 2020 vil der være tre strategiske programmer: 2014-16, 2016-18 og 2018-20. Det nuværende strategiske program er indtil videre kun tilgængeligt som et internt arbejdsdokument i Europa-Kommissionen. Ønsker du yderligere information om det strategiske program, så kontakt Torben Høøck Hansen fra VIF eller Jonas Bak fra creoDK.

Same same but different

Som i det nuværende rammeprogram, FP7, vil udmøntningen af Horizon 2020 ske gennem indkaldelser i arbejdsprogrammer (work programmes). Som noget nyt vil arbejdsprogrammerne være 2-årige med mulighed for justeringer af indkaldelserne i år 2. Der kommer arbejdsprogrammer, der dækker henholdsvis 2014-15, 2016-17, 2018-19 og 2020 (overgangsår til næste program). Indkaldelser vil komme en gang om året.

Hvis du vil have indflydelse på arbejdsprogrammernes indhold, skal du være klar over, at der vil være perioder med særlig gode vilkår for interessevaretagelse og perioder, hvor interessevaretagelse vil være svær. Der forventes stadig at være stor værdi forbundet med løbende målrettet interessevaretagelse, såsom synliggørelse af egne faglige styrkeområder, international netværksdannelse og tilpasning og ajourføring i forhold til den europæiske forskningsdagsorden.

Som led i den integrerede rådgivning vil VIF med bistand fra creoDK gennemføre en informationskampagne i løbet af 2013, som skal hjælpe regionens forskere til at forberede sig på de nye muligheder og krav til ansøgninger.

Vigtige aktører i Horizon 2020


ERC- Det europæiske forskningsråd

EU støtter fri forskning gennem ERC, hvortil de mest fremsynede og excellente forskningsideer sendes. 


DG Research and Innovation – generaldirektoratet for forskning og innovation

Europa-Kommissionens ”videnskabsministerium” kaldes DG Forskning og Innovation. Her udarbejdes programdokumenterne for Horizon 2020. Fremover vil andre generaldirektorater (fx DG Sundhed) få mere indflydelse på forskningsindkaldelser, men det er stadig i DG Forskning og Innovation, at de vigtigste beslutninger vedr. arbejdsprogrammer og lign. bliver truffet.

EU’s Advisory Groups

Europa-Kommissionen benytter en række Advisory Groups bestående af repræsentanter fra hele videnkæden som forskningspolitiske rådgivere. Læs mere i tidligere VIF-nyhed.

FIs referencegrupper

Referencegrupperne er nedsat af Styrelsen for Forskning og Innovation, og de kommer med indspil til den danske holdning til arbejdsprogrammerne i Horizon 2020’s forskellige programmer. Styrelsen vil i alt etablere ti referencegrupper, og Region Hovedstaden er repræsenteret i referencegruppen for ”Health, Demographic change and wellbeing”. 

Redaktør