Forskningsledelse skal styrkes

Indledende workshop gav stort udbytte!
31 forskningsledere, administrative ledere samt forskningsansvarlige var den 12. april samlet til en indledende workshop, der, sammen med andre tiltag, skal danne grundlag for en hel kompetencepakke vedr. forskningsledelse.

Politisk fokus

I Politik for Sundhedsforskning 2020 er styrket forskningsledelse et konkret mål, idet man ønsker at understøtte mere og bedre forskning. Derfor skal der udvikles fælles principper for god forskningsledelse, og ønsker og behov for kompetencer til ledelse af forskning og forskere skal identificeres.

Indledende workshop om forskningsledelse

Workshoppen var planlagt sammen med ledelseskonsulent Søren Barlebo Rasmussen, der også deltog på dagen. Undervejs blev det bl.a. diskuteret, hvad der kendetegner god forskningsledelse, hvilke kompetencer der er brug for på de forskellige niveauer, og hvordan disse kompetencer understøttes organisatorisk og ledelsesmæssigt.

Engagerede deltagere

Workshoppen var præget af stort engagement! Der var mange ideer og perspektiver omkring, hvordan vi styrker forskningsledelsen i Region Hovedstaden.

Projektleder Lene Alkjærsig udtaler: ”Vores mål er at tale med så mange som muligt, der har en aktie i forskningsledelse og som sidder med solid viden og erfaringer om, hvad der virker og hvad der kan gøres bedre. I dag kom der mange vigtige input til den videre proces med at udvikle tilbud til forskningsledere på forskellige niveauer. Det er et godt grundlag at arbejde videre på”.

Brug af workshoppens input

Workshoppen er blot en af flere aktiviteter i den indledende fase omkring etablering af en kompetencepakke inden for forskningsledelse. Sideløbende finder interviews og empiriske afdækninger sted. Planen er at udbyde de første tilbud til efteråret.

Kontakt

Har du spørgsmål til workshoppen eller Projekt Styrket Forskningsledelse i øvrigt, er du velkommen til at kontakte projektleder Lene Alkjærsig på lene.karen.alkjaersig@regionh.dk.
Redaktør