Giv dit CV en international vinkel og lær fra de bedste

Om muligheden for at skabe internationale forskningsrelationer i og udenfor EU.
Marie Curie er navnet på den del af ”People”, et særprogram i EU’s 7. rammeprogram, der har til formål at fremme mobiliteten blandt forskere. Forskere støttes bl.a. via individuelle forskningsstipendier til forskerophold i og udenfor EU.

For Marie Curie gælder det, at alle forskningsemner er lige relevante, en velbegrundet ansøgning og et godt projekt er afgørende for bevilling.

Plej dit netværk og dit CV

Marie Curie er en rigtig god mulighed for at komme ud og få opbygget et godt samarbejde med internationale miljøer til gavn for fremtidig forskning og udvikling af netværk - herudover giver det mere pondus til dit CV.

Få en forsker til Danmark

Marie Curie er oplagt, hvis din forskningsgruppe vil have en dygtig udenlandsk postdoc til at arbejde i jeres gruppe i 1-3 år. Forskere skal have en ph.d.-grad eller fire års erfaring med forskning. EU dækker udgifter til løn, flytning, familie og drift af projektet.

Især tre relevante Marie Curie stipendier

For forskere på Region Hovedstadens sundhedsforskere er følgende opslag især relevante:

Europæiske forskeres ophold i et andet EU-land – IEF
Stipendier til forskeres videreudvikling eller opnåelse af nye færdigheder og kompetencer. Formålet er at øge inter-/multidisciplinær og/eller intersektoriel mobilitet. Der gives også støtte til at genoptage en afbrudt forskerkarriere.

Europæiske forskeres ophold uden for EU - IOF
Stipendierne gives til europæiske forskeres videntilegnelse uden for Europa i et til to år. Det er obligatorisk at vende tilbage til Europa i mindst et år efter opholdet uden for EU og denne tilbagevendelsesperiode støttes også.

Forskere fra tredjelandes* ophold i EU - IIF
Topforskere fra tredjelande har mulighed for at arbejde på projekter i Europa. Det hjælper med at udvikle et forskningssamarbejde mellem Europa og andre dele af verden.

Ansøgningsfrist og workshop

Opslag vedr. tre ovennævnte stipendiemuligheder forventes klar den 14. marts 2013 med ansøgningsfrist den 14. august samme år. VIF anbefaler på det kraftigste, at du går i gang med ansøgningen, så snart opslaget er klar.

Desuden anbefaler VIF, at du allerede nu begynder at planlægge, hvis du vil til udlandet og forske eller have en udenlandsk forsker til Danmark.

VIF er klar til at hjælpe dig med ansøgningen - kontakt os endelig! Herudover arrangerer vi en workshop om netop Marie Curie i samarbejde med KU. Datoen ligger endnu ikke fast, men fokus kommer til at ligge på ansøgninger til august.

* EU definerer tredjelande som lande, der ikke er medlem af EU eller tilknyttet EU's 7. rammeprogram. Tredjelande er fx USA og Rusland.
Redaktør