Glostrup Hospital i samarbejde med DTU

Øjen- og neuroafdelingernes udfordringer i fokus i nyt samarbejde.
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Glostrup Hospital indgik op til jul, med bistand fra Videncenter for Innovation og Forskning, en aftale om et tæt samarbejde om forskning og innovation inden for nogle af Glostrup Hospitals specialeområder, - øjensygdomme, neurologi, neurorehabilitering, neurofysiologi, reumatologi/rygsygdomme.

Samarbejdet skal være med til at udvikle ny viden til gavn for samfundet, sundhedssektoren og patienterne inden for fælles styrkeområder. Det skal ske gennem udveksling og udvikling af viden om sundhedsvidenskabelige og teknologiske udfordringer.

Samarbejdet skal munde ud i konkrete fælles projekter og et dybere og mere systematisk samarbejde mellem parterne. Det forventes bl.a. at ske gennem igangsættelse af relevante forskningsprojekter (herunder fælles ph.d.- og postdocprojekter), udbygning af faglige netværk, fælles publikationer, uddannelsesaktiviteter, innovations- og udviklingsprojekter, kliniske afprøvninger osv. I første omgang satses der på øjen- og neuroområdet.

Mulige samarbejdsområder kan fx være:


Øjensygdomme: 
  • Optiske målinger og instrumenter 
  • Laserterapi i øjet 
  • Billeder af øjenbaggrund og billedbearbejdning 
  • Telemedicin inden for specialeområder 
  • Hjælpemidler til svagtseende, herunder kunstigt syn
Neurologi, neurofysiologi og neurorehabilitering: 
  • Elektrofysiologiske målinger af hjerne og nerveaktivitet 
  • Billeddannende teknikker til undersøgelse af nervevæv 
  • ”Brain-computer interface” (computerstyring ved tankens hjælp) 
  • Hjælpemidler til konfuse og demente patienter samt andre med nedsat kognitiv kapacitet 
  • Hjælpemidler som kan styrke en individuelt tilpasset rehabilitering

Kick-off workshop i april

Den 23. april faciliterer Videncenter for Innovation og Forskning en kick-off workshop for forskere og læger fra Glostrup Hospitals afdelinger for øjensygdomme og det neurologiske område samt forskere på DTU, som har projekter eller viden om teknologier, der kan anvendes på disse områder.

Workshoppen har til formål at dele viden, erfaringer og skal identificere mulige projekter, hvor DTU og Glostrup Hospital i fællesskab kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som øjen- og neuroområderne står overfor.
Redaktør