Glostrup-læge bliver ung eliteforsker

Kun én hospitalsansat er blandt de 40, der har modtaget ’Sapere Aude - Ung Eliteforsker’.
Migræneforsker Jakob Møller Hansen på Glostrup Hospital er udvalgt som Ung Eliteforsker i Det Frie Forskningsråds prestigefyldte, eliteprogram ’Sapere Aude’. Jakob Møller Hansen, der er postdoc, ph.d. og læge, er til daglig tilknyttet Dansk Hovedpinecenter, som er blandt de førende i verden inden for hovedpinebehandling og -forskning.

​Dygtiggørelse på University of California

Udover Glostrup Hospital er Jakob Møller Hansen tilknyttet University of California Los Angeles (UCLA) og befinder sig netop nu i USA, hvor han via bevillingen på 1.800.000 kr. kan gennemføre sit forskningsprojekt under optimale betingelser i et af USA’s førende forskningsmiljøer.

- Jeg tilegner mig nye forskningsmetoder og knytter vigtige kontakter til gavn for kommende forskningsprojekter, siger Jakob Møller Hansen.

Migræneanfald - hvad sker der i hjernen?

Jakob Møller Hansen forsker i, hvad der sker i hjernen under et migræneanfald. En af migræneforskernes store udfordringer er at undersøge, hvad der sker under et akut anfald, fordi patienterne er for syge til at komme på hospitalet, når det sker. Derfor fremkalder forskerne selv anfald hos frivillige forsøgsdeltagere, så de med avancerede hjernescanninger kan se, hvilke centre i hjernen, der aktiveres under de forskellige faser af et migræneanfald.

- Hvis vi kan beskrive og forstå disse fænomener, kan vi bruge den viden til at udvikle en bedre behandling, som kan sættes ind tidligt i migræneanfaldet, siger Jakob Møller Hansen.

Migræneaura testes vha. dyremodeller

Derudover undersøger Jakob Møller Hansen vha. dyremodeller de sygdomsmekanismer, der ligger bag den såkaldte migræneaura. Migræneaura er symptomer i form af bl.a. lysglimt, som mange patienter oplever som meget generende før eller under selve migrænehovedpinen. ​

Om Sapere Aude - ”Ung Eliteforsker”

De netop uddelte Sapere Aude-bevillinger gives som en ekstra anerkendelse til de mest talentfulde af de yngre forskere, som i løbet af året har modtaget et postdocstipendium fra Det Frie Forskningsråd. Med anerkendelsen følger ca. 1 mio. kr., der skal hjælpe forskerne til at realisere yderligere ambitiøse forskningsmål. Udover ”Ung Eliteforsker” indeholder programmet også virkemidlerne ”Forskningsleder” og ”Topforsker”.

Programmets vigtigste formål er:

  • at styrke forskningens vækstlag og udvide talentmassen
  • at finansiere forskningsprojekter af absolut højeste kvalitet og skabe en tydelig karrierevej for de dygtigste forskere, bl.a. ved at sætte fokus på rollemodeller
  • at være springbræt for eliten til international prestige og netværk
  • at forberede eliten til at søge bevillinger hos internationale råd og fonde, særligt Det Europæiske Forskningsråd (ERC)
Redaktør