God forskning har brug for god ledelse

En tredelt kompetencepakke skal styrke forskningsledelsen i fire forskellige ledergrupper.

Målsætning og netværk gør politik konkret

I den regionale Politik for Sundhedsforskning er styrket forskningsledelse på alle niveauer et stort indsatsområde. Og nu skal strategiske mål, netværk og nye forløb i ledelsesudvikling i spil for at gøre det konkret.

Kompetencepakke i tre dele

Midlet bliver en kompetencepakke i tre dele til lederne, som bliver søsat på tre hospitaler efter sommerferien. Her udvikler forskningsledere, afdelingsledere og direktionen på forskningsledelsen efter international inspiration.

International inspiration er vigtig

Det er vigtigt, at lederne lader sig inspirere internationalt i arbejdet med kompetencepakken, blandt andet fra England, Sverige og Holland, hvor strukturen ligner vores.
- I mange af de internationale forskningsmiljøer er man langt fremme med patienternes tilgang til, hvad der er brug for at forske mest i. Det er med til at styrke den koordinerede ledelse af forskning, siger centerdirektør dr. med. på Rigshospitalet Bettina Lundgren. Hun har været medstifter af pakken og glæder sig nu over, at hendes eget hospital er blandt piloterne.

Kompetencepakken i forskningsledelse indeholder:

 • Pilotforløb i strategisk forskningsledelse:

  Denne del er rettet mod administrative ledere og forskere, som skal støtte op om forskningsmiljøerne. De skal udvikle nye miljøer, koordinere de eksisterende miljøer og implementere forskningen i klinikken. Pilotforløbet varer 5 dage og er casebaseret med inspiration fra internationale forskningsmiljøer.
 • Netværksdrevet kompetenceudvikling for erfarne forskere:

  Denne del er rettet mod særligt inviterede og erfarne forskere, og består af 4-5 årlige netværksmøder med et overordnet aktuelt tema. Relevante samarbejdspartnere kan inviteres til fælles udveksling af inspiration og udbygning af relationer og samarbejde.
 • Forløb forskningsledere:

  Denne del er rettet mod forskningsledere, som skal lede og udvikle en forskningsgruppe og bruge forskningen organisatorisk og strategisk på lang sigt. Samtidig skal de være ansvarlige for at forskningen bliver integreret i patientbehandlingen. Forløbet tager 6 dage.

Pilot og udvikling i 2013 – implementering i 2014

De to første dele af pakken bliver afprøvet i 2013, mens den sidste del bliver udviklet i 2013 og afprøvet til foråret 2014. Den endelige implementering af kompetencepakken vil ske fra januar 2014.

Hvilke ledere deltager?

Kompetencepakken er stadig under udvikling. Repræsentanter for regionens forskere har bidraget med deres bud på de udfordringer og kompetencer, der er brug for at arbejde med, og de har valgt fire niveauer for ledelse af forskning, hvor forventninger og kompetencer er blevet kortlagte:
 • Den strategiske ledelse af forskning (både i region, på hospital og afdeling)
 • Den erfarne forskningsleder
 • Den yngre forskningsleder
 • Ledertalentet

Fælles samarbejde med koordination

Det er meningen, at de 4 ledelsesniveauer skal supplere hinanden og deres fælles samarbejde.
- I en tid med mange forandringer og stigende krav om øget innovation i samspillet mellem faglighed og drift, stiger behovet for at koordinere arbejdet strategisk mellem klinik og forskning, siger Bettina Lundgren.

Mange forskere har hjulpet i udviklingen

Kristian Johnsen, der er chef i Videnscenter for Innovation og Forskning (VIF) glæder sig over forskernes bidrag til udviklingen.
- Rigtigt mange forskere og forskningsledere har bidraget til udvikling af kompetencepakken via projektgrupper, workshops og interviews. Det er nemlig kun ved deres hjælp og viden, vi kan udvikle relevante kursusforløb af en kvalitet, som er nødvendig for at nå i mål, siger Kristian Johnsen.

Kompetencepakken er resultatet af bredt samarbejde

VIF og HR & Uddannelse (HRU) har udviklet kompetencepakken i samarbejde med en styregruppe med forskere og ledelsesrepræsentanter for Region Hovedstadens Psykiatri, Rigshospitalet, Gentofte Hospital og Glostrup Hospital.

Tekst af Line Frederiksen, Koncern Kommunikation
Redaktør