Innovation i VIF har skiftet gear

Implementering af innovationspolitik og nye medarbejderressourcer skal løfte innovation i Region H.

Regionens innovationspolitik er trådt i kraft ved årsskiftet

Politikken sætter rammen for innovationsarbejde i Region Hovedstaden, og den har til formål at øge kvalitet og vækst i sundhedsvæsenet. Ambitionen er bl.a. at skabe:
 • en innovationskultur for både medarbejdere og ledere i Region H.
 • kvalitet og optimale forløb for borgere og patienter i samarbejde med kommuner, videninstitutioner m.fl.
 • nyttiggjort innovation i samarbejde med private virksomheder (OPI-samarbejder)

Innovationspolitik i øjenhøjde

Innovationspolitikken ligger bl.a. på VIFs hjemmeside, og herudover kommer VIF på besøg på regionens hospitaler og giver et kort oprids samt fortæller om vores muligheder for støtte og rådgivning i forbindelse med innovationsprojekter. Herudover bliver VIFs hjemmeside løbende udbygget, så dér vil det også være muligt at følge med.

Nye medarbejderressourcer og ydelser

VIF er godt i gang med at etablere den nye innovationsstøtte- og ideklinikfunktion. Innovationsstøtten bygger videre på den viden, der er oparbejdet i det nu lukkede Center for Sundhedsinnovation. Herunder præsenteres de nye medarbejdere samt ydelser:

Ydelser

 • Idéudvikling, afklaring af behov og udfordringer
 • Kompetenceudvikling
 • Offentligt-Privat Innovationssamarbejde (OPI):
 • Hurtige innovationsforløb og test
 • Rådgivning om projektopstart
Ydelserne vil blive specificeret yderligere, og VIF vil komme ud og reklamere for dem senere på året.

Chef

 • Susie A. Ruff
Susie er ny enhedschef for både innovation og VIFs kommercialiseringsaktiviteter. Susie var chef i Center for Sundhedsinnovation.

Konsulenter

 • Anne-Marie Christina Thoft
 • Eva Jacobsen
 • Sara Gry Striegler
 • Thit Fredens
 • Werner Sperschneider
Thit kommer fra en stilling i Skatteministeriet, mens de øvrige alle har været ansat som innovationskonsulenter i Center for Sundhedsinnovation.

Særligt OPI-fokus

 • Bethina Louise Røge
 • Randi Husby Larsen
Bethina har tidligere arbejdet med innovation hos Tryg, mens Randi, der har været ansat i VIF og det tidligere Tectra i mange år, vil varetage de juridiske problemstillinger, når det gælder offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI).
Redaktør